Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πεδίου βολής "ΚΝΩΣΣΟΥ" για δραστηριότητα αντιναρκικών επιχειρήσεων μεταξύ των κάτωθι αναφερόμενων στιγμάτων:

Α) φ: 35ο 23' Β και λ: 024ο 15'3''Α
Β) φ: 35ο 23 'Β και λ: 024ο 22'2''Α
Γ) φ: 35ο 21' 45'' Β και λ:024ο 22'2''Α και περικλειόμενη ακτογραμμή

Επιπλέον δίαυλος εύρους εξακοσίων μέτρων που περικλείεται από τα στίγματα:

Α1φ: 35ο 36' 18'' Β και λ: 024ο 12'53''Α
Α2 φ: 35ο 32' 24'' Β και λ: 024ο 13'01,8'' Α
Α3 φ: 35ο 29' 48'' Β και λ: 024ο 11' 11,7'' Α
Α4 φ: 35ο 29' 31,8'' Β και λ: 024ο 11' 42,54'' Α
Α5 φ: 35ο 32' 24'' Β και λ: 024ο 13' 39,42''Α
Α6 φ: 35ο 36' 18'' Β και λ:024ο 13' 30'' Α

Από την 252200Ζ ΜΑR 14 έως 032100Ζ ΑΡR 14

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

3. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την δημοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας.