Στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την άμβλυνση των προβλημάτων που προκαλούνται από την έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αναφέρεται σε έγγραφό του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη και σε επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου.

Όπως υπογραμμίζει στο έγγραφο του ο Υπουργός Ανάπτυξης: «στο πλαίσιο των παράλληλων προς την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα δράσεων, το ΥΠΑΑΝ προχώρησε σε συμφωνία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τόσο τα κονδύλια των συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων, όσο και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία. 

Οι τακτικές, σε μηνιαία βάση, επαφές με τις τράπεζες φαίνεται να συντελούν από την πλευρά τους στην σχετική βελτίωση της κατάστασης, αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΝ. Πλέον, τα εγκεκριμένα δάνεια αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο 260 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από συστάσεων αυτών των εργαλείων και προγραμμάτων και έως τα τέλη Ιουνίου είχαν διατεθεί περί τα 100-150 εκατομμύρια ευρώ.»

«Με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμφωνήθηκε επίσης, η προετοιμασία μελέτης, με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό και την βέλτιστη αξιοποίηση, τόσο των διατιθέμενων κεφαλαίων όσο και νέων εναλλακτικών πηγών και μέσων χρηματοδότησης κυρίως για τις ΜμΕ, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνική αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστούν εμπροσθοβαρή αποτελέσματα. Η μελέτη αυτή, στην οποία θα συνδράμουν και ειδικοί από το ΙΟΒΕ, θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.»

Όσον αφορά στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., επισημαίνει ότι «απλοποιήθηκαν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη αλλαγή της σχέσης συγχρηματοδότησης για δάνεια χαμηλότερου επιτοκίου, με αποτέλεσμα αυτές να χρηματοδοτούνται πια όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για κεφάλαια κίνησης. 

Παράλληλα, σχεδιάστηκαν νέα ευέλικτα και πιο ελκυστικά προϊόντα, όπως το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» με προϋπολογισμό 550 εκ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα κεφάλαια κίνησης έχουν καταστεί επιλέξιμες δαπάνες μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν τροποποιήσεις στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς. 

Γεγονός που αντικατοπτρίζεται ήδη στις δράσεις όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπου τα επιτόκια είναι επιδοτούμενα κατά 50% κι είναι από τα χαμηλότερα της αγοράς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (όπως για κατοίκους μικρών νησιών), το δάνειο είναι άτοκο.»

Ταυτόχρονα, ο κ. Κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι «καταβάλλεται προσπάθεια μεγιστοποίησης της επίδρασης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις ΜμΕ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 

Στο Πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν τελικά 17.000 επιχειρηματικά σχέδια, ύψους 2 δις ευρώ, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Σε σχέση δηλαδή με τον αρχικό σχεδιασμό, υπήρξε υπερδέσμευση πόρων προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες του προβλήματος ρευστότητας που οδηγούσε στην προώθηση λιγότερων επιχειρηματικών σχεδίων σε σχέση με τα αρχικών εγκεκριμένα.»

«Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4146/2013 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις με στόχο στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ όπως η χορήγηση στις επιχειρήσεις ως προκαταβολή του συνόλου της επιχορήγησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 

Επιπλέον, μετά την υιοθέτηση από την Βουλή του νόμου για την δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, το ΥΠΑΑΝ προχωρά τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να τεθεί αυτό σε λειτουργία, ώστε να συντελεστεί στην περαιτέρω άμβλυνση του προβλήματος ρευστότητας. Ταυτοχρόνως συνεχίζονται οι επαφές με στόχο την διεύρυνση των συνεργασιών, όπως ήδη έχει συμβεί με την ΚfW και το Ίδρυμα Ωνάση.»

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επισημαίνει ότι «η πλήρης αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας αυτονόητα σχετίζεται με την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απέναντι στην οικονομία της χώρας. 

Γι αυτό και η κυβέρνηση προχωρεί τόσο προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και στην υιοθέτηση μια σειράς διαρθρωτικών αλλαγών που στοχεύουν ακριβώς στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία. 

Όσο περισσότερο επιτυχημένη είναι αυτή η προσπάθεια, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπιστεί και το γενικότερο πρόβλημα της ρευστότητας, που ξεπερνά τα όρια των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΥΠΑΑΝ και αφορά στην πορεία των τραπεζών και την οικονομίας συνολικά.»