Οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι δυνατότητες της εταιρίας Βότομος Α.Ε. συζητήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ζαρό.

Κατά τη διάρκεια της 1ης Γενικής Συνέλευσης υπό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταίριας, παρουσιάστηκε ο Ισολογισμός της Βότομος Α.Ε., αλλά και οι ως τώρα ενέργειες και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στη μοναδικότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Zaro’ s η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη. Στο πλαίσιο της εισήγησης της, η πρόεδρος αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και στη στόχευση της εταιρίας από δω και στο εξής.

Η κ. Πετρακογιώργη τόνισε την ύπαρξη του μοναδικού συγκρητικού πλεονεκτήματος που έχει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Zaro’ s σε όλη την Κρήτη. Η πρόεδρος επεσήμανε παράλληλα πως μόνο ο Zaro’ s εμφιαλώνεται απ’ ευθείας από την πηγή, σε αντίθεση με κάθε άλλο εμφιαλωμένο νερό στην Κρήτη, που είναι επιτραπέζιο και υπόκειται σε επεξεργασία, αφού βγει από γεώτρηση.

Έμφαση δόθηκε επίσης στην πρώθηση του μοναδικού αυτού πλεονεκτήματος απ’ όλους τους μετόχους. Ταυτόχρονα υπήρξε επισήμανση πως όλοι οι μέτοχοι, από τον μικρότερο ως και τον μεγαλύτερο, έχουν υποχρέωση να γίνουν πρεσβευτές της μοναδικότητας αυτής, αλλά και να τονίσουν πως δεν υπάρχει κανένα άλλο νερό σ’ ολόκληρη την Κρήτη, που να είναι φυσικό μεταλλικό και να προέρχεται κατ’ ευθείαν από πηγή.

Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης, υπήρξαν και οι επισημάνσεις για την αρνητική οικονομική συγκυρία, με την ταυτόχρονη ωστόσο δέσμευση πως θα αναζητηθούν οι προτάσεις εκείνες και οι λύσεις, οι οποίες θα μετατρέψουν τις υφιστάμενες συνθήκες σε ευκαιρία. Ήδη η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης πρόσθετων στοιχείων, αλλά και στην κατάρτιση ενός ανταγωνιστικού πλάνου διαχείρισης επικοινωνίας και marketing με σκοπό την δυναμική είσοδο της στην καλοκαιρινή περίοδο που αποτελεί και τη σημαντικότερη αξιακά για την εταιρία.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης, τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισμού, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα επίπεδα.