Το πρώτο τετράμηνο του 2011, το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 655,3 εκατ. ευρώ.

Σε 137,7 εκατ. ευρώ ανήλθε τον Απρίλιο του 2011 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, σημειώνοντας μείωση 15,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Σε τεμάχια ανήλθαν τον Απρίλιο του 2011 σε 14.482, παρουσιάζοντας μείωση 8,41%%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οι ακάλυπτες επιταγές τον Απρίλιο σημείωσαν μείωση 7,87% σε τεμάχια και 0,76% σε ποσά.

Το πρώτο τετράμηνο του 2011, το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 655,3 εκατ. ευρώ και σε τεμάχια σε 64.608.

Το πρώτο τετράμηνο του 2011, η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών ανέρχεται σε 80,6 εκατ. ευρώ. Σε τεμάχια ανήλθαν σε 50.182.

 

PROTO THEMA