Με τον ν. 4223/2013 δόθηκε παράταση για την λειτουργία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Πιο συγκεκριμένα: «η προθεσμία της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 παρατείνεται από τότε που έληξε για δώδεκα (12) μήνες.»

Στο ερώτημα κάτω από ποιο καθεστώς θα λειτουργήσουν οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, κατά την ανωτέρω παράταση που δόθηκε, σύμφωνα με το Π.Δ. 93/1987 ή σύμφωνα με τον ν. 1667/1986 στον οποίο παραπέμπει ο ν. 4030/2011, το οποίο απασχολούσε πλήθος οικοδομικών συνεταιρισμών, αναφέρεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος «ξεκαθαρίζει το τοπίο» επικαλούμενος σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Όπως υπογραμμίζει ο Αν/της Υπουργός «σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 420/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε στο σύνολό της αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 42437/31-8-2012) μετά την ισχύ των ν. 4030/2011 και 4067/2012 η εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.»

«Με τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 4067/2012) ορίσθηκε ότι το Υπουργείο ΠΕΚΑ διατηρεί τις αρμοδιότητές του μόνο σε θέματα χωροθέτησης, πολεοδόμησης και έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι οι υπάρχοντες Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οφείλουν να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/86» επισημαίνει ο κ. Στ. Καλαφάτης.