Τον τελικό πίνακα διάθεσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στα καταστήματα κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τον τελικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται και στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαβιβάζεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δείτε εδώ τον πίνακα