Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 2/4/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 24071/27-3-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικού που αφορά προμήθεια κάδων απορριμμάτων {Πρωτοπαπαδάκης}
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικού που αφορά αντιμετώπιση δαπανών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Πρωτοπαπαδάκης}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικού που αφορά λοιπές επιστροφές και κωδικού για Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων {Πρωτοπαπαδάκης}
4) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικού που αφορά επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία {Πρωτοπαπαδάκης}
5) Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” για το α' τρίμηνο 2013-αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικού & απόδοση σε Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π & ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ & ψήφιση πίστωσης {Πρωτοπαπαδάκης}
6) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Επισκευή οδικού δικτύου Δήμου Χανίων" {Πρωτοπαπαδάκης}
7) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Αναπλάσεις παιδικών χαρών" {Πρωτοπαπαδάκης}
8) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Βελτίωση - Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων" {Πρωτοπαπαδάκης}
9) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων" {Πρωτοπαπαδάκης}
10) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Ανάπλαση - αποκατάσταση - επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη" στη Δ.Κ. Γαλατά {Πρωτοπαπαδάκης}
11) Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για "Εργασίες συντήρησης - επισκευής δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού περιοχής Σταυρού Ακρωτηρίου" {Πρωτοπαπαδάκης}
12) Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για "Εργασίες συντήρησης μεταλλικών κατασκευών δημοτικού γηπέδου Περιβολίων" {Πρωτοπαπαδάκης}
13) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014 για το έργο "Παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Χανίων" {Πρωτοπαπαδάκης}
14) Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας της εργασίας "Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων" και έγκριση μελέτης {Πρωτοπαπαδάκης}
15) Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού "Προμήθεια υλικών συντήρησης οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους 2013" {Πρωτοπαπαδάκης}
16) Αίτημα δημοτών για εξέταση πρότασης του Οργανισμού EI-END {Πρωτοπαπαδάκης}
17) Ρύθμιση οφειλών {Πρωτοπαπαδάκης}
18) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 201/2014 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και αντιλογισμός της Π.Α.Υ. με αρ. 752/Α/2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
19) Έγκριση διενέργειας προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος {Πρωτοπαπαδάκης}
20) Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ {Πρωτοπαπαδάκης}
21) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2013 {Βλαζάκης}
22) Επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων "Η προστασία των ζώων" {Αμπαδιωτάκης}
23) Αναδρομική διόρθωση έκτασης κοινοτικού βοσκότοπου έτους 2013 για Φυτουράκη Γεώργιο {Αμπαδιωτάκης}
24) Συνδιοργάνωση επιστημονικής συνάντησης για την εκπαιδευτική κοινότητα {Χατζηδάκη}
25) Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 72/13 απόφασης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και κατ' επέκταση της υπ'αριθμ. 1038/13 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2014 {Αγγελάκη}
26) Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 96/13 απόφασης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και κατ' επέκταση της υπ'αριθμ. 1034/13 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση Στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2014 {Αγγελάκη}
27) Έγκριση μελέτης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Ναυταθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Σούδας" {Αγγελάκη}
28) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Παιδικών Χαρών" {Αγγελάκη}
29) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων" {Αγγελάκη}
30) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμού Χορδακίου" {Αγγελάκη}
31) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων στα εκτός σχεδίου πόλεως" {Αγγελάκη}
32) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Επισκευή οδικού δικτύου Δήμου Χανίων" {Αγγελάκη}
33) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση - Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων" {Αγγελάκη}
34) Έγκριση τροποποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Σφακίων, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 329/2013 απόφαση του Δ.Σ., για το έργο "Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων" {Αγγελάκη}
35) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευή και συντήρηση στεγάστρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Τσικαλαριών" {Αγγελάκη}
36) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση Δημοτικής Οδού Κοτσιανά - Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή - Χαιρεθιανά) Ε.Ο. 8 με παράκαμψη προς Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο, Κλάδος 1" {Αγγελάκη}
37) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων" {Αγγελάκη}
38) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Βελτίωση Θερμομόνωσης και Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Σχολείου Πασακάκι Δήμου Χανίων" {Αγγελάκη}
39) Έγκριση 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου των Αγ. Αποστόλων" {Αγγελάκη}
40) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων" {Αγγελάκη}
41) Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου "Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου" {Αγγελάκη}
42) Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου "Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου" {Αγγελάκη}
43) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Γεωτρήσεις στο χώρο ανέγερσης Λυκείου (Β' φάση) Δήμου Χανίων" {Αγγελάκη}
44) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Τεχνικά Αντιπλημμυρικά αποστραγγιστικά έργα Δ.Δ. Στερνών" {Αγγελάκη}
45) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις - Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων (πρώην Δημαρχείου Σούδας)" {Αγγελάκη}
46) Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλειομηχανών {Αγγελάκη}
47) Προμήθεια Στολών Πυροσβεστών Δημοτικού Πυροσβεστικού σταθμού {Αγγελάκη}
48) Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας & αναγνωρισιμότητας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας Δ. Χανίων {Αγγελάκη}
49) Προμήθεια εργαλείων & εξοπλισμού διάσωσης για την ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σταθμού Δ. Χανίων {Αγγελάκη}
50) Προμήθεια εξοπλισμού για ενίσχυση εθελοντικών ομάδων Χανίων {Αγγελάκη}
51) Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Στ. & Αικ. Καλαϊτζάκη (Δημοτική Αγορά) {Ξυνίδης}
52) Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Κυδωνάκη Κων/νου στην οδό Καραολή Δημητρίου Π. Πόλη Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}
53) Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγραφικών και φαξ, εξαρτημάτων - ανταλλακτικών Η/Υ και δικτυακών υποδομών για το 2014 {Ξυνίδης}
54) Έγκριση προμήθειας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ωραρίου εργασίας {Ξυνίδης}
55) Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}
56) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στα πλαίσια του HORIZON 2020 {Ξυνίδης}
57) Συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα "Η Κρήτη μετά την Ένωση 1913-1940" {Λειψάκης}
58) Συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων με την Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου του Rally Sprint Κρήτης {Λειψάκης}
59) Αθλοθέτηση κυπέλλων - μεταλλίων για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2013-2014 {Λειψάκης}
60) Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά Εκδηλώσεις στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Λειψάκης}
61) Ονομασία Αίθουσας Περιοδικών της Βιβλιοθήκης σε αίθουσα "Μιχάλη Γρηγοράκη" {Λειψάκης}