Βελτίωση όλων των μεγεθών παρουσίασε η ΑΝΕΚ στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ειδικότερα, στα 3,8 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της ΑΝΕΚ στο α΄ τρίμηνο 2011, έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2011 ανήλθε στα 61,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2010, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 35%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κλάδος της επιβατικής ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το πρώτο τρίμηνο να επηρεάζεται σημαντικά από τη χαμηλή επιβατική κίνηση, ενώ επιπλέον, τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επηρεαστεί από την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων και την υποχώρηση της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης στις περισσότερες γραμμές.

Ωστόσο, προστίθεται, οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του ομίλου (μετακινήσεις πωλητών από τη Λιβύη) βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2011, και ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητά του.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά 16,3 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Επίσης, στα πλαίσια της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του ομίλου, συμφωνήθηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΑΝΕΚ για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2011