Τελείωσε τα μεσάνυχτα, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η προσαύξηση του 2% για όσους πλήρωναν το ΦΠΑ σε δύο δόσεις, κάτι που σημαίνει πολύ απλά πως όσοι έχουν απλογραφικά βιβλία θα πληρώνουν την δεύτερη δόση στο τέλος του επόμηνου μήνα γλιτώνοντας το πρόστιμο.

Το πότε βέβαια θα καταβάλλεται ο φόρος συνδέεται με το πότε υποβάλλεται η δήλωση.

Αυτό σημαίνει πως όποιοι τηρούν βιβλία 2ης κατηγορίας θα πρέπει να καταβάλλουν τον φόρο το αργότερο εως την 20η ημέρα που ακολουθεί το τρίμηνο.

Για όσους τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας η ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 20η ημέρα του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο:

''Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.

Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης''.

newsit.gr