Η εφαρμογή των Νόμων για τον περιορισμό των προσλήψεων ισχύει και για τις ΔΕΥΑ, επισημαίνει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, αφήνοντας όμως ανοιχτό ένα "παράθυρο".

Συγκεκριμένα , ο κ.Μητσοτάκης στην απάντησή του στην Ερώτηση που αφορούσε ειδικά την ΔΕΥΑΧ αφού αναφέρεται στην υπάρχουσα νομοθεσία καταλήγει:
"...Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα κατανομής προσωπικού, με Απόφαση του Υπουργού Δ.Μ.Η.Δ., μελετάται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή προσωπικού (παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει) και των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανών, και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ως άνω αναφερόμενος περιορισμός...".

Υπενθυμίζεται πως στην Ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα " Προσλήψεις προσωπικού ΔΕ στις ΔΕΥΑ και ειδικότερα στην ΔΕΥΑ Χανίων" αναφέροντο τα εξής:

" Με το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 καταργήθηκαν οι κενές, κατά την έναρξη του νόμου, θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στις 31/12/2010 προέβλεπε στον ΟΕΥ 170 θέσεις εργασίας εκ των οποίων πληρωμένες ήταν οι 135. Τον Μάιο του 2011 συγχωνεύθηκε με τη ΔΕΥΑ Ακρωτηρίου η οποία απασχολούσε 20 άτομα ενώ ο ΟΕΥ προέβλεπε ακόμα 35 κενές θέσεις. 
Η νέα ΔΕΥΑΧ που προέκυψε έχει την ευθύνη για δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης σημαντικά περισσότερα από τις δύο πρώην ΔΕΥΑ μαζί (Χανίων και Ακρωτηρίου), στα πλαίσια του νέου Δήμου Χανίων και των έργων επέκτασης των δικτύων που πραγματοποιήθηκαν. 
Με την υποπαράγραφο ΣΤ.1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 ανεστάλησαν οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ΙΔΑΧ των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών έως τις 31/12/2016. Αυτό σημαίνει ότι εξειδικευμένες ειδικότητες όπως, Χειριστής Αποφρακτικών Οχημάτων-Ηλεκτρολόγος Αντλιοστασίων Λυμάτων-Τεχνίτης Υδραυλικός, που εντάσσονται στην κατηγορία ΔΕ δεν μπορούν να προσληφθούν. 
Ο Συνδυασμός των παραπάνω δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ουσιαστική αδυναμία στην ΔΕΥΑΧ (αλλά και σε άλλες ΔΕΥΑ) να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων λόγω έλλειψης προσωπικού με κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.", και ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ και ειδικότερα η ΔΕΥΑ Χανίων."

Δείτε ολόκληρη την απάντηση του Υπουργού εδώ