Ένα πρωτοποριακό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έργο, που θα αναβαθμίσει εντυπωσιακά τις παντός είδους παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες στους τομείς Υγείας και Πρόνοιας και θα τοποθετήσει το νησί μας σε κορυφαία θέση στο διεθνή χώρο, εφαρμόζεται σύντομα από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόκειται για την υλοποίηση της πρότασης «Περιφερειακό Διαδικτυακό Πληροφορικό Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» που βασίζεται σε μια ιδέα της περιφερειακής συμβούλου κ. Τζανακάκη- Μελισσάρη Μαρίας, εντεταλμένης για θέματα Ψυχικής Υγείας. Ιδέα που υιοθέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Βουλγαράκης, ο οποίος και την εξουσιοδότησε για τις παραπέρα ενέργειες.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη σε ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, που την αποδέχτηκε με πολύ ενθουσιασμό και την παρέπεμψε στα αρμόδια όργανα.

Έτσι, στις 6 Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και στις 27 του ίδιου μήνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναμένεται δε σύντομα να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ, Περιφέρειας και Πολυτεχνείου Κρήτης, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 75.000 ευρώ περίπου και χρόνο υλοποίησης τους 26 μήνες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο πιθανότατα να ολοκληρωθεί νωρίτερα, επειδή οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας, αλλά και οι αντίστοιχες μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων, εργάζονται ήδη πυρετωδώς για τη συλλογή και ψηφιοποίηση του αναγκαίου ενημερωτικού υλικού.

Η σκοπιμότητα του έργου

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας στην Περιφέρεια της Κρήτης. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του One stop, shop η Περιφέρεια Κρήτης προτείνει την δημιουργία του κέντρου δικτύωσης κοινωνικών αναγκών, που θα δίνει την ευκαιρία μιας δυναμικής πληροφόρησης του χάρτη των Προνοιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ενημέρωση του πολίτη για ζητήματα που απασχολούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (συνταξιοδοτικά, επιδόματα, βιβλιάρια υγείας, συσσίτια, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο κλπ). Το πρόγραμμα θα παρέχει με ψηφιοποιημένο τρόπο τις ενιαίες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σε κάθε πολίτη και φορέα ανάλογα με το αίτημά του. Θα δίδεται επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης με τυχόν υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα ιδρυμάτων Υγείας και Πρόνοιας των φορέων που ήδη λειτουργούν.

Το έργο θα παρέχει επίσης πληροφόρηση για το δυναμικό της Υγείας (νοσοκομεία, ιατρεία, ιδιωτικά κέντρα, ειδικότητες, μηχανικός εξοπλισμός κλπ) και τη γεωγραφική κατανομή του με παρουσίαση διαδρομών ταχείας πρόσβασης μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και κινητών συσκευών (ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) για τη πλήρη και άμεση υποστήριξη έκτακτων αναγκών. Θα υποστηρίζει πολύγλωσση παρουσίαση των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για επισκέπτες ή υποψήφιους επισκέπτες της Κρήτης. Θα υποστηρίζει μηχανισμούς ταχείας ανεύρεσης πληροφοριών Υγείας και Πρόνοιας. Αυτές οι δυνατότητες θα αναβαθμίσουν δραστικά την εικόνα της Κρήτης στους πιθανούς επισκέπτες της και θα συντελέσουν σημαντικά στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και ιατρικού τουρισμού.

Το πληροφορικό σύστημα θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης, κριτικής και παραπόνων, ημερολόγιο γεγονότων-παρουσίαση ανά ημερομηνία προγραμματισμένων γεγονότων σχετικά με την Υγεία και Πρόνοια, π.χ. εμβολιασμοί, συσσίτια, λειτουργία κοινωνικού ιατρείου/φαρμακείου, ημερίδες/διαλέξεις κλπ.

Το διαδικτυακό αυτό πληροφοριακό σύστημα θα λειτουργεί με την συνεργασία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των ΠΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα το εμπλουτίζουν συνεχώς και θα μεταφέρουν τα απαραίτητα δεδομένα στην τράπεζα πληροφοριών που θα σχεδιάσει το Πολυτεχνείο Κρήτης.