Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 4/04/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 4/03/2014
1. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

2. Αποδοχή δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας και παραχώρηση αυτού με αντάλλαγμα ή απευθείας σε τρίτους
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

3. Αποδοχή μελέτης για «Ναυαγοσωστική προστασία ακτών Δήμου Πλατανιά 2014» πρ/σμού 105.452,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

4. Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης , Δήμαρχος Πλατανιά

5. Χωροθέτηση & χρήση κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Βουκολιών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

6. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Βουκολιών
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

7. Απόδοση στο Δήμο Πλατανιά του 2ου μέρους των εισπραχθέντων λογαριασμών ύδρευσης έως 31/12/2012 από τη ΔΕΥΑΒΑ με διαγραφή των προσαυξήσεων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης , Δήμαρχος Πλατανιά

8. Έγκριση της με αριθμ. 23/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα “Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

9. Έγκριση της με αριθμ. 97/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα “Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

10. Διάθεση των βοσκοτόπων του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 – Έγκριση αριθμού αιγοπροβάτων που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

11. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για καταπάτηση δημοτικής έκτασης ευρισκομένης στην περιοχή Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση αγροτικών οδών Δ. Κολυμβαρίου Δημ. Διαμερισμάτων Βορείου Τμήματος” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών Δ.Δ. Γλώσσας Δήμου Κολυμβαρίου” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ανάδειξη και αξιοποίηση του μονοπατιού στο Φαράγγι ''Κυδώνι'' στην Τ.Κ. Καράνου”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση Δημαρχείου (Β΄ Φάση) – Ηλεκτρομηχανολογικά”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή κρήνης στην πλατεία ΔΔ Παλαιών Ρουμάτων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου ανδριάντα Μ. Ρενιέρη στην πλατεία Παλαιών Ρουμάτων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

18. Αποδοχή μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Μονοπατιού στο Φαράγγι Σαρακήνα στην Τ.Κ. Μεσκλών”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αξιοποίηση γεώτρησης – Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση – Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας στο Τ.Κ. Γερανίου”
Εισηγητής: κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

22. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Συντηρήσεις επεκτάσεις δημοτικών κοιμητηρίων”
Εισηγητής: κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

23. Έγκριση μελέτης – Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου Ελιάς Βουβών Δ. Κολυμβαρίου, 2ο Υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

24. Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας του παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών Αλυγιζάκη Στυλιανού του Ζαχαρία, κάτοικο Τοπ. Κοιν. Γερανίου της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

25. Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας του παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών Μυλωνάκη Στέφανου του Αποστόλου, κάτοικο Τοπ. Κοιν. Φουρνέ της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων
Εισηγητής: κ. Ηλίας Χαλακατεβάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

26. Αίτημα μεταβίβασης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Βουκολιών στην κ. Βασιλική Κουλιεράκη, χήρα Μάρκου Μανουδάκη
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

27. Επιχορήγηση Αθλητικής Ένωσης Κυδωνίας & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

28. Προμήθεια στεφάνων και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

29. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

30. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

31. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος