Πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ επέβαλε το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» στο διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Συνολικά τα μικτά κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ ήλεγξαν 9.642 επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και σε σύνολο 62.532 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 1.188.

in.gr