Ξεκίνησε πριν από λίγο η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το 2014. Τα θέματα που συζητούνται:

1.1 Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) «Ίτανος Γαία», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 170772/11-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - ΕΥΠΕ.

- (εισηγητής ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νίκος)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εκπόνηση μελέτης εμβολιαστικής κατάστασης παιδιών Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

-( εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

2.2 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2014 – 2016.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)