Οι τούρκικες εξαγωγές προς την Ελλάδα κατά τον Φεβρουάριο 2014 ανήλθαν στα 89,05 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο της προηγούμενης χρονιάς (76,3 εκατ. ευρώ).

Οι τούρκικες εισαγωγές από την Ελλάδα μειώθηκαν τον Φεβρουάριο 2014 κατά 18% σε σχέση με τον ίδιο μήνα προηγούμενο έτος και έφτασαν τα 224,8 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος διμερούς εμπορίου, κατά τον Φεβρουάριο 2014, ανήλθε σε 310,85 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14 % σε σχέση με το 2013 και το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδος ανήλθε σε 136 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30% με τον Φεβρουάριο 2013.

Αυτά αναφέρονται σε ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας και οι πέντε κυριότερες κατηγορίες Ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων το Φεβρουάριο ήταν: Ορυκτά λάδια-καύσιμα, Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα, Βαμβάκι, Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο και Λέβητες, μηχανές, συσκευές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού Ινστιτούτου Στατιστικής (TurkStat), κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014, το τουρκικό εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 27,2 % σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 (από 7,01 εκατ. δολάρια σε 5,1 εκατ. δολάρια). Οι τουρκικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2013 αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η αξία τους έφτασε τα 13,2 δισ δολάρια, ενώ παράλληλα οι τουρκικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,9%, σε σχέση με πέρυσι τον Φεβρουάριο, φτάνοντας σε αξία τα 18,2 δισ. δολάρια τον μήνα αυτόν.

Οι κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι της Τουρκίας για το μήνα Φεβρουάριο ήταν η Γερμανία (1,18 δισ δολ.), το Ιράκ (1,02 δισ δολάρια), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,73 δισ. δολ.) και η Ελβετία (0,62 δισ. δολ., ενώ κυριότερες χώρες εισαγωγής τουρκικών αγαθών ήταν η Ρωσία (2,04 δισ. δολ), η Κίνα (1,93 δισ. δολ), η Γερμανία (1,72 δισ. δολ) και οι ΗΠΑ (0,99 δισ δολ).

Τα κυριότερα εξαγόμενα αγαθά κατά το μήνα Φεβρουάριο ήταν οχήματα (πλήν σιδηροδρομικών οχημάτων) και μέρη αυτών, μηχανολογικός εξοπλισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός , σίδηρος/χάλυβας. Την ίδια περίοδο, οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγομένων αγαθών ήταν ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο και προϊόντα απόσταξης αυτών , λέβητες, μηχανήματα και μηχανολογικές εφαρμογές σίδηρος και χάλυβας .

Οι τουρκικές εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Φεβρουάριο 2014 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 5,5 δισ δολάρια/ 3,9 δισ. ευρώ.

newpost.gr