Η Αστυνομική Διέυθυνση Ηρακλείου ανακοίνωσε τις περιοχές θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων για τη διεξαγωγή του 4ΟΥ Διεθνή ποδηλατικού γύρου Κρήτης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/23-03-1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 «Περί Κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/30-04-1991.
3. Την υπ’ αριθμό 2501/18/149-κε από 2/4/2014 Άδεια τέλεσης ποδηλατικού αγώνα της Δ/νσής μας.
4. Την υπ’ αριθ 2501/18/139-κη από 28/3/2014 διαταγή της Γ.Α.Δ.Π.Κ.
5. Την υπ’ αριθ 2501/18/139-κθ από 28/3/2014 διαταγή της Γ.Α.Δ.Π.Κ.
6. Την υπ’ αριθμό 2501/18/201-ιγ από 28/4/2014 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου.
7. Τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή του αγώνα Ποδηλασίας «4ΟΥ Διεθνή ποδηλατικού γύρου Κρήτης 2014’’».
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1ο
Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 10:00 έως 11:30 ώρα την Παρασκευή 4/4/2014 α) από το 6ο χλμ της Επ. Οδού Ηρακλείου / Καστελίου (Διασταύρωση Καστελίου) έως το 16ο χλμ. της ίδιας Επ. οδού (Είσοδος Καστελίου) και β) εντός του Δ.Δ. Καστελίου έως της έξοδο για δ.δ. Αρκαλοχωρίου.


Άρθρο 2ο
Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 09:45 έως 11:30 ώρα το Σάββατο 5/4/2014 α) από το 30ο χλμ της Ε.Ο. Ηρακλείου / Τυμπακίου (Διασταύρωση Αγ. Βαρβάρας προς Πανασσό) έως το δ.δ. Ζαρού (Διασταύρωση Ανω Ζαρού – Κάτω Ζαρού – Καπαριανών) και β) εντός του δ.δ. Ζαρού (Πλατεία Ζαρού) έως και την έξοδο για δ.δ. Βοριζίων.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης που ισχύει ΜΟΝΟ για την αναφερόμενη στα άρθρα 1 και 2 ημέρες και ώρες, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 «Περί Κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ισχύει."