Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, με απόφασή του στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής δικαίωσε άνεργο, αγρότη δανειολήπτη, μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο οποίος προσέφυγε στο ν.3869/2010, στο γνωστό ως Νόμο Κατσέλη, προκειμένου να ρυθμίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις επικουρούμενος από αυτήν τόσο στην συμβουλευτική όσο και στην εξωδικαστική καθοδήγηση.

Στην απόφαση αυτή ουσίας σημασία έχει ότι διασώθηκε η κύρια κατοικία του με αγροτικό ακίνητο από πρόγραμμα πλειστηριασμού, που θα πραγματοποιείτο σε ορισμένη ημερομηνία (15 Ιανουαρίου 2014)

Επί της απόφασης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για αγρότη ηλικίας 34 ετών έγγαμο με δύο τέκνα ο οποίος έχει χρέος σε δύο Τράπεζες συνολικής οφειλής 377.195,05 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει:

α)κατοικία εκτός οικισμού 100 τ.μ την οποία δηλώνει ως κύρια αλλά έχει στην ιδιοκτησία και δεύτερη εκτός οικισμού ίδιας επιφάνειας

β)διαθέτει σε κυριότητα 100% τέσσερα αγροτεμάχια το ένα με ελιές, καθώς και άλλα τέσσερα αγροτεμάχια με μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας

γ)Έχει στην κυριότητα του ένα Ι.Χ παλαιό αγροτικό.

Επί της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης που έχει προσδιοριστεί για της 26-01-2018.

1)Διάσωση της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό

2)Αναστολή όλων των διωκτικών μέτρων από της πιστώτριες εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη

3)Μηδενικές καταβολές, δηλ. ο δανειολήπτης δεν θα καταβάλλει κανένα ποσό έως την εκδίκαση της κυρίας αίτησης

Συμπερασματικά:Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,θεωρείται δικαίωση για τον άνεργο αγρότη , ο οποίος προσέφυγε στον νόμο Κατσέλη, μέσω της ΄Ενωσης ,για να ρυθμίσει το χρέος του και να ανακουφιστεί από την Υπερχρέωση.Η απόφαση αυτή ακόμα θέλει να τονίσει, στους νομικούς κύκλους της Χώρας, ότι ο αγρότης δεν είναι έμπορος, είναι το φυσικό πρόσωπο, που δίνει καθημερινά τον αγώνα του ψυχή και σώμα, μαχόμενος με όλα τα στοιχεία της φύσης (αντίκρουες συνθήκες), για επιβίωση. Ο αγρότης σήμερα, σπάνια αμείβεται ορθά, αφού τα προϊόντα που παράγει ,αφενός έχουν χαμηλή αξία πώλησης ,αφετέρου δεν βρίσκουν αγοραστές, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των καταναλωτών.-