Αύξηση της προσφοράς ακινήτων προς πώληση από τις αρχές του 2014 παρατηρείται λόγω των εξής κυρίως παραγόντων:

-αναζήτηση ρευστότητας από ιδιώτες και επιχειρήσεις,
-υψηλή φορολογία ακινήτων,
-καθήλωση εμπορικών τιμών σε χαμηλά επίπεδα με χαμηλές προσδοκίες στην αγορά ακινήτων και
-περαιτέρω αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (στεγαστικών και επιχειρηματικών).

Από την πλευρά των νοικοκυριών, που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας ή για διάφορους λόγους έχουν βρεθεί «υπερεκτεθειμένα» στην αγορά ακινήτων , παρατηρείται στροφή προς την πώληση. Άλλωστε, τα άδεια διαμερίσματα (περίπου 150.000) θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να απορροφηθούν στην περίπτωση που δεν ανακάμψει δραστικά το αγοραστικό ενδιαφέρον εγχώριων αγοραστών.

Αντίθετα τα ποιοτικά και προνομιούχα ακίνητα από μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καλύτερες προοπτικές αξιοποίησης και πώλησης σε τιμές όμως που έχουν υποχωρήσει ενδεχομένως και 50% σε σχέση με το 2007. Η πρόθεση αυτή των επιχειρήσεων να ρευστοποιήσουν ακίνητα, είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε μεσοπρόθεσμα, στοχεύει στο να περιορίσουν την έκθεσή τους στις τράπεζες και να επικεντρωθούν στις λειτουργικές τους δραστηριότητες.

Πωλήσεις διενεργούνται επίσης από το Ελληνικό Δημόσιο (πχ Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) που εφαρμόζει παράλληλα τη χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back) προς εταιρίες Α.Ε.Ε.ΑΠ. Στόχος η ρευστοποίηση αρκετών δημόσιων ακινήτων μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Πωλήσεις ακινήτων αναμένονται επίσης στο εγγύς μέλλον από ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα τράπεζες, σε μια προσπάθεια να αντλήσουν ρευστότητα και να επηρεάσουν θετικά τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας. Επί του παρόντος, οι εταιρείες των δύο κλάδων κρατούν πολύ συντηρητική στάση, γνωρίζοντας πως οι στρεβλώσεις και η υπέρογκη προσφορά μεγάλου αριθμού ακινήτων μπορεί να 'παγώσουν' την κτηματαγορά σε μια κρίσιμη περίοδο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, όσο και αν οι τράπεζες επιλέξουν να διευθετήσουν (αναχρηματοδότηση, επιμήκυνση εξόφλησης) τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, ο αριθμός των προβληματικών δανείων είναι τόσο μεγάλος που θα δούμε κάμποσα ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί μέσα στα επόμενα χρόνια.

*στοιχεία απο Euro2Day.gr

Mιχάλης Σταθόπουλος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός - ΜΒΑ