Μετά από αρχαιρεσίες της 2ας Απριλίου 2014 του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπυριδάκης Γεώργιος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεφαντινός Ευάγγελος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σφηνιαδάκη Αθηνά
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανουράς Αντώνιος
ΤΑΜΙΑΣ: Στέρμποβα Μαρτίνα
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: Κριτζά Ελευθερία
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σαμαριτάκη Ελένη