Θέμα ισχύος της περίφημης αρχής της συνέχειας του Κράτους θέτει η Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Κουρουπάκη στην ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στην Βουλή με θέμα τη χρηματοδότηση των εκκρεμών αιτήσεων των μετόχων των ΚΤΕΛ.

Απευθυνόμενη στους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η κυρία Κουρουπάκη σημειώνει ότι λόγω της νομικής υποχρέωσης μετατροπής των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρίες - για τη δημιουργία έργων υποδομής και κυρίως για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων - προβλέφθηκε ανάλογη χρηματοδότηση.

Το ποσό, όμως, που έχει διατεθεί έως και σήμερα δεν ήταν επαρκές για να καλύψει όλες τις αιτήσεις μετόχων ΚΤΕΛ που είχαν υποβληθεί νομίμως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (31-07-2009).

Η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι πολλοί από τους μετόχους - μεταξύ των οποίων 24 του ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ - έχουν δανειστεί τεράστια χρηματικά ποσά για την αγορά των νέων λεωφορείων αλλά οι αιτήσεις τους παραμένουν εκκρεμείς και κινδυνεύουν σήμερα με αναγκαστικές κατασχέσεις αυτών και άλλων προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων.

Η Βουλευτής Χανίων ζητά από τους Υπουργούς να εκταμιευθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 45.000.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα.