Επιστροφές ενισχύσεων ύψους 680.000 ευρώ από την Ελλάδα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Απριλίου, λόγω αδυναμιών στο καθεστώς ενισχύσεων όσον αφορά τη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών κονδυλίων της κοινής γεωργικής πολιτικής συνολικού ύψους 318 εκατ. ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 315 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση των ποσών και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση, θα ανακτηθούν ποσά από 11 κράτη μέλη: Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

-238,90 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 237,83 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στη Γαλλία για αδυναμίες όσον αφορά την κατανομή δικαιωμάτων
-12,94 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 21,04 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Πορτογαλία για αδυναμίες όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση
-10,03 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου για τους αγρότες νεαρής ηλικίας και τον έλεγχο των επιδοτούμενων δανείων.

Μετά την απόφαση (T-267/07) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, θα επιστραφούν στην Ιταλία 2,11 εκατ. ευρώ.

paseges.gr