Στον Άρειο Πάγο προσφεύγουν φορείς της Κρήτης ζητώντας παρέμβαση για το θέμα της εξουδετέρωσης των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο.

Με την αναφορά τους προς τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, καταγγέλονται παρατυπίες σχετικά με τις δραστηριότητες α) μεταφοράς, β) προσωρινής αποθήκευσης, γ) μεταφόρτωσης των χημικών όπλων της Συρίας εντός συνόρων Ε.Ε. και δ) διαχείρισης των χημικών όπλων της Συρίας και ε) προδιαγραφές λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδρόλυσης εντός της συνορεύουσας με την Ε.Ε. θαλάσσιας ζώνης σε επίπεδο Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου

Επιπλέον επισημαίνονται και παραλείψεις από την ελληνική κυβέρνηση.

Το έγγραφό υπογράφουν οι Επιτροπές Πρωτοβουλίας των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου.

Ακολουθεί το κείμενο:

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

αφορμή για την παρούσα αναφορά στάθηκε το γεγονός ότι από το Νοέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση της Ελλάδας, όπως αυτή εκπροσωπείται στο διεθνή Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) εποπτεύει επιχειρησιακά τη α) μεταφορά, β) προσωρινή αποθήκευση, γ) και τη μεταφόρτωση των χημικών όπλων της Συρίας εντός των συνόρων Ε.Ε. και δ) τη διαχείρισή τους εντός της συνορεύουσας με την Ε.Ε. θαλάσσιας ζώνης χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα που ο νόμος προβλέπει στην περίπτωση της μεταφοράς χημικών ουσιών με επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Αψηφώντας το σύνολο του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού θεσμικού κεκτημένου, καταλύοντας σε κάθε επίπεδο το θεσμό της “Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” και χειραγωγώντας τον κοινωνικό έλεγχο, η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει σε μια αμφιλεγόμενη δραστηριότητα για τη διαχείριση των χημικών όπλων της Συρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 εντός των διεθνών υδάτων νοτίως της Κρήτης.

1. Ιστορικό

Η Συρία βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου ήδη από το 2011. Την 9η Σεπτέμβρη 2013, η Ρωσία πρότεινε στη Συρία να παραδώσει τα χημικά όπλα της. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας χαιρέτισε την πρόταση. Την 14η Σεπτέμβρη 2013, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν και υπέγραψαν στη Γενεύη της Ελβετίας τη Συμφωνία πλαίσιο για την Εξάλειψη των Χημικών Όπλων της Συρίας. Την 14η Σεπτέμβρη 2013, με αναφορά της που δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW ), η Συρία ζήτησε την «προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων » (ένα βήμα πριν από την επίσημη είσοδό της στον Οργανισμό OPCW). Την 27η Σεπτέμβρη 2013, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα υπ΄αριθμό 2118 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του OPCW, το οποίο απαίτησε την καταστροφή, ή την απομάκρυνση των χημικών όπλων της Συρίας μέχρι τα μέσα του 2014 (σελίδα 7 ( γ) του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας S/RES/2118/27.09.2013).

Την 15η Νοεμβρίου 2013 το BBC αποκαλύπτει, ότι η Αλβανία δεν θα επιτρέψει την καταστροφή των χημικών όπλων στο έδαφός της . Επίσης, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Νορβηγία που θεωρούνταν ως πιθανές εναλλακτικές τοποθεσίες για την καταστροφή των χημικών όπλων αρνήθηκαν. Μια εναλλακτική είχε μείνει: Να καταστραφούν τα χημικά σε έδαφος της Συρίας. Απορρίφθηκε όμως ως πρόταση εξαιτίας πιθανών επιπλοκών σε θέματα ασφαλείας στη Συρία (εμπόλεμη ζώνη). Τότε με απόφασή του ο OPCW στον οποίο μέλος είναι η Ελλάδα πρότεινε την υδρόλυση των χημικών εν πλω, ή επί πλωτού μέσου νότια της Κρήτης, εκτός εθνικών υδάτων. Η μέθοδος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια κλειστή θάλασσα, όπως τη Μεσόγειο .

Η μονάδα καταστροφής είναι μια μετασκευασμένη χερσαία μονάδα.

Περισσότερα πλοία διαφορετικών σημαιών, μεταφέρουν 700 τόνους χημικών όπλων και πρόδρομων ενώσεων διερχόμενα αυτή τη στιγμή μέσα από τα χωρικά μας ύδατα, νοτίως της Κρήτης κινούμενα προς λιμάνια της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αυτό θα συνεχίσει με πολλαπλές αλληλένδετες μεταφορές να γίνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2014 σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του OPCW που η χώρα μας συνυπογράφει.

Δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση, ενώ έχουν γίνει αρκετές επερωτήσεις, αναφορές και παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή από 51 βουλευτές της μείζονος αντιπολίτευσης , έναν βουλευτή της ελάσσονος αντιπολίτευσης , τέσσερεις βουλευτές της συμπολίτευσης , πέντε Κρήτες βουλευτές (τέσσερεις της συμπολίτευσης και ένας της μείζονος αντιπολίτευσης) , τρεις Έλληνες Ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο της Ε.Ε. , τριανταεπτά Ευρωβουλευτές (συμπεριλαμβανομένων και Ελλήνων) στο Κοινοβούλιο της Ε.Ε. και επίσης έχουν πρωτοκολληθεί επιστολές παρέμβασης από την Περιφέρεια Κρήτης .

2. Παραβίαση περιβαλλοντικού ποινικού δικαίου: Νόμος 4042/2011, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο 2 του ν. 4042/2011 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ),

«Τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 1650/ 1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου:

β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται από εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά”

γ) η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 35 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων και διενεργείται σε μη αμελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά ή ως πολλαπλές μεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες

δ) η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της μονάδας, το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά”

ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, η διαχείριση, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικίνδυνων ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά.»

Την 30.01.2014 αποφασίσθηκε η ιστορούμενη μέθοδος ως ενδεδειγμένη για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας επί του «MV Cape Ray», ένα μετασκευασμένο πλοίο 36 ετών μονού κύτους (σελίδα 3 (9) της EC-M-38/DG.1/ 30.01.2014 – Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή).

Η διασυνοριακή διακομιδή των χημικών όπλων από το Φεβρουάριο του 2014 συντονίζεται από τον ΟΗΕ και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων.
Φέρεται α) από τη μυστικότητα με την οποία χειρίζεται την υπόθεση ο κ. Πρωθυπουργός, β) την ανοχή των κκ. Υπουργού Αμύνης, Υπουργού ΠΕΚΑ, Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, του κ. Υπουργού Υγείας, Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γ) από τις διαβεβαιώσεις που δίνει ο κ. Υπουργός Εξωτερικών, ότι ολόκληρη η επιχείρηση τελείται υπό την επιχειρησιακή εποπτεία της Ελλάδας, τουλάχιστον στο μέτρο που αυτή αφορά τη διέλευση από τα εθνικά μας ύδατα. Ο ισχυρισμός αυτός ενδυναμώνεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος του OPCW από την 29/04/1997.

Οι αποφάσεις του OPCW είναι συλλογικές και ως εκ τούτου η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων.
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ανέχεται στα χωρικά της ύδατα τη μεταφορά ενός επικίνδυνου φορτίου. Δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την ποσότητα ή το είδος αυτού. Έχει αποκαλύψει ότι πρόκειται για χημικά όπλα, κανείς όμως δεν έχει αμφισβητήσει επισήμως ότι μέσα στα οπλοστάσια της Συρίας υπήρχαν και άλλα πυρηνικά, ή ραδιενεργά όπλα και ότι αυτά ενδέχεται επίσης να μεταφέρονται προς διαχείριση.
Το άρθρο 3 εδάφιο 2 του ν. 4042/2011 σε εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης κάνει λόγο για διακινδύνευση. Επτακόσιοι (πιθανολογούμενοι) τόνοι χημικών δεν είναι μια αμελητέα ποσότητα.

Κατά τη διασυνοριακή θαλάσσια διακομιδή αποβλήτων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, ατυχήματα, εκροές ή δόλιες πράξεις μπορούν να προκαλέσουν ρύπους που θα ξεπεράσουν τα εθνικά σύνορα της ρυπαίνουσας χώρας . Για να επιτευχθεί διασυνοριακή προστασίας χρειάζονται προληπτικά μέτρα. Οι παραπάνω πιθανότητες δεν είναι άγνωστες στα περιβαλλοντικά χρονικά της Μεσογείου και εν γένει των θαλασσών παγκοσμίως. Η διακινδύνευση ενυπάρχει και είναι συνυφασμένη με τη θαλάσσιες μεταφορές. Ειδικά όταν αυτές εκτελούνται με σκάφη μονού κύτους, χωρίς διάζωμα μεταξύ αποθηκευτικού χώρου και σκάφους.

[Μετά το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου PRESTIGE και τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε, η Διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, ο ΙΜΟ και η Ε.Ε. υιοθέτησαν τoν Kανονισμό 417/2002, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2003 και το 2004, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους στα πετρελαιοφόρα και την απόσυρση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους. Ο σχεδιασμός διπλού κύτους προστατεύει τις δεξαμενές φορτίου από τις ζημίες και μειώνει τον κίνδυνο ρύπανσης.]

Ένα ενδεχόμενο ατύχημα μέσα στην κλειστή λεκάνη της Μεσογείου, θα σήμαινε το θάνατο της υδρόβιας ζωής, τη μόλυνση, ίσως την καρκινογένεση και τη γονιδιακή μετάλλαξη των ψαριών, που με τη σειρά τους θα ελλόχευαν μέσω της εισαγωγής τους στην τροφική αλυσίδα σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η απόρριψη οποιασδήποτε χημικής ουσίας άλλωστε στο υδάτινο περιβάλλον προκαλεί αδιαμφισβήτητα ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του νερού, των οποίων και μόνο η πιθανολόγηση αρκεί για λήψη μέτρων σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

Το μέγεθος της ζημίας, τοπική, ή περιφερειακή (για ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη) δεν μπορεί να υπολογιστεί διότι δεν δίδονται στοιχεία στη δημοσιότητα και απαγορεύεται εκ των προτέρων κάθε τοποθέτηση μονάδας μέτρηση ή παρακολούθησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή τηλεμετρική αναμετάδοση της διαδικασίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αρνηθεί κάθε συμμετοχή επιστήμονα, έως και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δεν υπάρχει μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα παρείχε τη σχετική πληροφόρηση.
Η ποσότητα των ουσιών, οι πολλαπλές μεταφορές, η αστάθεια του φυσικού περιβάλλοντος, το πιλοτικό της εφαρμογής, οι ελλιπείς προδιαγραφές του πλοίου και της μονάδας υδρόλυσης και τόσα άλλα επιμέρους στοιχεία, που υπό την εποπτεία της Ελλάδας συνθέτουν τις ιστορούμενες δραστηριότητες, θέτουν σε κίνδυνο το υδάτινο και ανθρωπογενές περιβάλλον της Μεσογείου. Ως εκ τούτου υπάρχει παραβίαση του περιβαλλοντικού ποινικού δικαίου υπό το πρίσμα του Νόμου 4042/2011, άρθρο 3 όπως αυτός τροποποίησε το Νόμο 1650/1986.

3. Παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης

α. Ο θεσμός της Εκτίμησης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα, ο νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» εναρμονίζει τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006) με το εθνικό δίκαιο.

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα ακολουθεί το νόμο 4014/2011. Ο ρόλος της είναι διττός. Αφενός να παρουσιάζει στη διοίκηση το έργο, το μέγεθος, το εύρος και τις επιπτώσεις του και να προτείνει αντισταθμιστικά λύσεις. Δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να σταθμίσει κατά το σχεδιασμό ενός έργου τους κινδύνους με τα οφέλη ενός έργου πριν το αδειοδοτήσει. Αφετέρου να προσφέρει στον ακυρωτικό δικαστή το μέτρο, να ερευνήσει εάν τηρήθηκε συννόμως από ουσιαστική και τυπική άποψη η διαδικασία αδειοδότησης της ελεγχόμενης κατασκευής. Δίνει τη δυνατότητα στην Εισαγγελική αρχή να οριοθετήσει την ευθύνη και να απευθύνει κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011, τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η κατασκευή ή λειτουργία των οποίων μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β), ανάλογα με τις επιδράσεις στην το περιβάλλον.
Τα έργα/ οι δραστηριότητες για τα οποία όφειλε η Ελληνική Κυβέρνηση να διατάξει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πέντε (5), τα εξής:

α) μεταφορά χημικών όπλων της Συρίας,

β) προσωρινή αποθήκευση,

γ) μεταφόρτωση εντός συνόρων Ε.Ε. και

δ) διαχείριση των χημικών όπλων και

ε) προδιαγραφές λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδρόλυσης εντός της συνορεύουσας με την Ε.Ε. θαλάσσιας ζώνης.

Για τα έργα/ δραστηριότητες εντός των εθνικών θαλάσσιων υδάτων εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι και Συνθήκες που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό δίκαιο μέσω του άρθρου 28Ι Σ.

Για τα έργα/ δραστηριότητες εκτός των εθνικών θαλάσσιων υδάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις της UNCLOS που η Ελλάδα έχει κυρώσει και δύναται να ελέγχει ακόμη και στρατιωτικά πλοία και επιχειρήσεις εφόσον υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να προκύψει περιβαλλοντική ζημία.

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 η διαδικασία που οφείλει η Ελλάδα να ακολουθήσει για ένα έργο με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ανήκει στην κατηγορία Α1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α1 αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής:

• Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης.
• Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η
• διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται:
• αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια
• τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
• ββ) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας
• Συλλογή γνωμοδοτήσεων
• Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής)
• Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης

Ειδικότερα, η χρήση της μονάδας υδρόλυσης, που έχει τοποθετηθεί επί του πλοίου MV Cape Ray και με την οποία θα γίνει η επεξεργασία των χημικών σε συνορεύουσα με την ΕΕ θαλάσσια ζώνη ελλοχεύει κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η μονάδα αυτή δεν είναι γνωστή (προδιαγραφές λειτουργίας, πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας κλπ) και από πληροφορίες δεν έχει δοκιμαστεί εν πλω. Αυτό σημαίνει νομικά ότι η μονάδα αδρανοποίησης των χημικών όπλων, είναι ένα έργο με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το οποίο χρήζει αδειοδότησης. Μάλιστα, η αδειοδότηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την τοποθέτηση της μονάδας αυτής επί ενός πλοίου μονού κύτους.

Η διαχείριση «on board» του MV Cape Ray που θα μεταφέρει τα χημικά της Συρίας, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του OPCW δεν αποκλείει τη χρήση άλλων πλωτών μέσων. Η συμπεριφορά ενός πλωτού μέσου υδρόλυσης υπό συνθήκες κυματισμού είναι αμφίβολες (σταθερότητα, ικανότητα πλεύσης και πλοήγησης).

Επιπλέον, η Οδηγία 2004/35 αφορά σε περιβαλλοντικές ζημίες που προέρχονται από δράσεις που περιλαμβάνει ο πίνακας ΙΙΙ της Οδηγίας 96/61/ΕΚ «Λειτουργία βιομηχανικών κ.α. μονάδων για τις οποίες απαιτείται άδεια», αλλά και κάθε άμεση διακινδύνευση, που δημιουργείται εξαιτίας των προπεριγραφόμενων συμπεριφορών, καθώς και βλάβες προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, που προκαλούνται από άλλες συμπεριφορές και κάθε άμεσο κίνδυνο επέλευσης τέτοιων ζημιών, εφόσον οι χειριστές μονάδων πράττουν με αμέλεια ή πρόθεση.

Η έννοια «περιβαλλοντική ζημία» περιλαμβάνει σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35 τα εξής:
αα. τη βλάβη προστατευόμενων ειδών και φθορά φυσικών ζωτικών χώρων που έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την επίτευξη ικανών συνθηκών διαβίωσης των ειδών και διατήρησης των ζωτικών χώρων.

ββ. την επιβλαβή επενέργεια σε ύδατα που έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική, χημική και/ή ποσοτική κατάσταση και/ή την οικολογική ισορροπία των νερών.
γγ. την επιβλαβή επενέργεια στο έδαφος που προκαλεί σημαντική διακινδύνευση προσβολής της ανθρώπινης υγείας εξαιτίας της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής υλών, σκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών στο έδαφος.

Σκοπός της Οδηγίας 2004/35 είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1972 σε Σύσταση του ΟΟΣΑ με τη μορφή αμιγώς οικονομικού κανόνα. Ο πιο πάνω κανόνας ορίζει ειδικότερα ότι: «…ο ρυπαίνων βαρύνεται με τα έξοδα για την υλοποίηση των μέτρων που αποφασίζουν οι δημόσιες αρχές, για να διασφαλισθεί η διατήρηση του περιβάλλοντος σε αποδεκτή κατάσταση». Το κόστος των μέτρων αυτών θα πρέπει να αντανακλάται στο κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι ρυπογόνες κατά την παραγωγή ή/και την κατανάλωσή τους…» (βλ. έννοια εσωτερίκευση εξωτερικοτήτων).

Η Ελλάδα προσβάλλει το Ελληνικό δίκαιο και το Ενωσιακό κεκτημένο διότι ενώ η διαχείριση «on board» του MV Cape Ray αποτελεί δραστηριότητα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενώ αυτή σκοπείται σε διεθνή ύδατα που όμως συνορεύουν με τα εθνικά της ύδατα, δεν εφαρμόζει κανένα έλεγχο και δεν αναζητά τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας της πλωτής μονάδας διαχείρισης που τοποθετήθηκε στο MV Cape Ray για την υδρόλυση των χημικών.

Ενώ όλες οι περιγραφόμενες δραστηριότητες α) μεταφοράς, β) προσωρινής αποθήκευσης, γ) μεταφόρτωσης των χημικών εντός συνόρων Ε.Ε. και δ) διαχείρισης των χημικών και ε) προδιαγραφές λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδρόλυσης εντός της συνορεύουσας με την Ε.Ε. θαλάσσιας ζώνης, αποτελούν δραστηριότητες με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εντούτοις το κράτος μας αδρανεί, παραλείπει μια νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια που επιβάλλει ο νόμος 4014/2011 σ.σ. με το Ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν διατάσσεται η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

β. Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β’ 383/2006 Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ). Η ΚΥΑ 8668/2007 ( ΦΕΚ Β “ 287/2007 Θέσπιση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β” 791/2006 Τεχνική έγκριση των προτύπων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Η Οδηγία 2006/12/ΕΕ που δεν έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ως επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται: α) Τα απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα) και έχουν χαρακτηριστεί «επικίνδυνα» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α (εδ.4) του παραρτήματος 1 του άρθρου 19 του η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ β “ 383/2006) και β) οιαδήποτε άλλα απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006.

Η ΚΥΑ 13588/725/2006 ρυθμίζει περαιτέρω τα μέτρα, όρους και περιορισμούς για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Η ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β “ 287/2007 ) ρυθμίζει τη θέσπιση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 ( ΦΕΚ Β “ 791/2006 ) προβλέπει τη γενικότερη τεχνική έγκριση των προτύπων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Για τη μεταφορά των χημικών όπλων δεν έχουν προβλεφθεί μέτρα από το Ελληνικό κράτος, που στο πλαίσιο της συμμετοχής του στον OPCW συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, εποπτεύει την εκτέλεση του έργου απομάκρυνσης των χημικών, επιτρέπει τη δίχως περιβαλλοντικούς όρους διέλευσή τους μεταξύ του κράτους αποστολής και του κράτους παραλαβής.

Η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων στην Ελλάδα προβλέπεται στο άρθρο 42 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α”138/2011), αφορά όμως μόνο στα στερεά αστικά απόβλητα και όχι τα επικίνδυνα απόβλητα.
Εφόσον τα χημικά όπλα χαρακτηρισθούν απόβλητα, πρέπει να εφαρμοστεί η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2006/12/ΕΚ». Το άρθ. 4 της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον• παράλληλα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.

Η προσέγγιση της ΕΕ για την εξαγωγή και την εισαγωγή αποβλήτων χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές αρχές :

• Αυτάρκεια. Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα της ΕΕ προβλέπει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι αυτάρκης όσον αφορά την ικανότητα διάθεσης των αποβλήτων.
• Εγγύτητα. Τα προς διάθεση απόβλητα θα πρέπει να διαχειρίζονται σε μία από τις πλησιέστερες εγκαταστάσεων.
• Επικινδυνότητα. Οι μεταφορές αποβλήτων υπόκεινται σε περιοριστικές ρυθμίσεις όταν διακομίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα επικίνδυνα απόβλητα υπάρχουν ειδικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.
• Απαγόρευση εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων από την ΕΕ σε μη χώρες του ΟΟΣΑ, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές συνήθως δεν έχουν την κατάλληλη και επαρκή ικανότητα επεξεργασίας.

Κύρια νομοθετική πράξη για την εφαρμογή αυτών των αρχών της ΕΕ είναι ο κανονισμός 1013/2006 για τη μεταφορά αποβλήτων.

Ο Κανονισμός 1013/2006 για την ενδοκοινοτική διακομιδή επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, πρωτόκολλα και αναλυτικές διατυπώσεις από αμφότερες τις χώρες αποστολής και παραλαβής. Ο αποστολέας όπως και ο παραλήπτης πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι με αριθμό μητρώου, ενώ τα απόβλητα πρέπει να φέρουν: 1) Κωδικό Παραρτήματος ΙΧ της Βασιλείας, 2) Κωδικός ΟΟΣΑ, 3) Κωδικό Καταλόγου αποβλήτων ΕΚ και 4) Εθνικό κωδικό.

Οι περισσότερες από τις αρχές αυτές εφαρμόζονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει καθολικά να κοινοποιούνται στις αρχές των χωρών αποστολής, διαμετακόμισης και προορισμού εκ των προτέρων.

Επιπλέον, ο Κανονισμός REACH όπως ισχύει σήμερα, (Καν. 453/2010 μετά την τελευταία τροποποίησή του Κανονισμού 1907/2006 «Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση & περιορισμούς των χημικών προϊόντων») υποχρεώνει μεταξύ άλλων σε παροχή πληροφοριών για την επικινδυνότητα και τοξικότητα ορισμένων ουσιών όταν εκλυθούν στο υδάτινο περιβάλλον.

Στο Παράρτημα II του Κανονισμού με τίτλο «Απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας» προβλέπεται ότι, οι προμηθευτές ουσιών και οι παρασκευαστές μειγμάτων ουσιών πρέπει να παρέχουν δελτία δεδομένων ασφαλείας για την ταξινόμηση, ασφαλή αποθήκευση, διακίνηση και απόρριψη των ουσιών ή των μειγμάτων που προμηθεύουν. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια επιφύλαξη εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας, κατά πόσο το Κοινοτικό δίκαιο υπερέχει δηλαδή, δεδομένου η καταστροφή σκοπείται σε διεθνή ύδατα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προβλέπονται εναρμονισμένα κριτήρια για την ταξινόμηση και την επισήμανση χημικών Ουσιών, σύμφωνα με το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Εφόσον τα χημικά όπλα της Συρίας δεν χαρακτηρίζονται και δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα, εφόσον δεν διαφυλάσσεται η σωματική ακεραιότητα, η υγεία και η ζωή των κατοίκων της Κρήτης και της ευρύτερης Μεσογείου, η Ελλάδα προσβάλλει το σύνολο των παραπάνω διατάξεων διότι επιτρέπει τη μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, ή αποβλήτων δίχως να επιβάλλει τη σήμανση, να τηρεί η ίδια πρωτόκολλα ασφαλούς διακομιδής και διάθεσης αφενός ως χώρα αποδοχής και αφετέρου ως χώρα αποστολής, ή έστω ως χώρα διαμετακόμισης (μεσολαβούσα). Επιπλέον διότι δεν προβαίνει στη σύνταξη μιας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων χημικών ουσιών και αποβλήτων, που θα παρείχε το δικαίωμα δικαστικής εκτίμησης.

Σημειώνεται ότι στο ΔΕΚ εκκρεμεί η Καταγγελία 2187/2003 κατά της Ελλάδας για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

γ. Η οδηγία 2004/35/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/2009).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ΠΔ 148/2009,

«Για την πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών (άρθρα 5 και 11 παρ. 3 Οδηγίας 2004/35) σε περίπτωση άμεσης απειλής περιβαλλοντικής ζημίας, η αρμόδια αρχή (Υπουργός ΥΠΕΚΑ) οφείλει να προσδιορίζει κριτήρια για τα ληπτέα μέτρα πρόληψης από τους φορείς εκμετάλλευσης. Επίσης μπορεί ανά πάσα στιγμή:

α. να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης την παροχή πληροφοριών για την τυχόν άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας, ή για περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες για τέτοια άμεση απειλή (…)

γ) να δώσει εγγράφως εντολές και οδηγίες στον φορέα εκμετάλλευσης, σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που υποχρεωτικά πρέπει αυτός να λάβει και

δ) να λάβει η ίδια, σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται, τα
αναγκαία προληπτικά μέτρα».

Περαιτέρω σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35 ΕΕ,

«…εφόσον μια περιβαλλοντική ζημία δεν έχει ακόμα επέλθει, υφίσταται όμως άμεσος κίνδυνος επέλευσής της, ο φορέας διαχείρισης μιας μονάδας πρέπει να λάβει δίχως καθυστέρηση τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής. Εφόσον δεν αποσοβείται ο κίνδυνος, πρέπει ο φορέας να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία το δυνατόν συντομότερα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να απευθύνει μέτρα ασφάλειας και πρόνοιας στον φορέα διαχείρισης. Εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να αποτρέψει τον κίνδυνο ή εάν δεν είναι γνωστός ή εάν δεν είναι υπόχρεος για την κάλυψη των δαπανών, μπορεί η ίδια η υπηρεσία να αναλάβει τα μέτρα αποτροπής της επέλευσης της ζημίας. Εφόσον μια περιβαλλοντική ζημία έχει επέλθει, ο χειριστής μιας μονάδας υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία αναφορικά σε όλα τα σημαντικά γεγονότα της περίπτωσης και να λάβει όλα τα πρακτικά μέτρα προνοίας, ώστε να ελέγξει, να εξουδετερώσει, να απομακρύνει ή με άλλο τρόπο να διαχειριστεί τις εν λόγω ζημιογόνες ουσίες, ή/και άλλους παράγοντες ρύπανσης, ώστε να περιορίσει ή να αποτρέψει περαιτέρω προσβολές από τη λειτουργία (της μονάδας). Στη συνέχεια πρέπει να αναλάβει τα μέτρα απορρύπανσης. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κατά του φορέα διαχείρισης της μονάδας. Εφόσον αυτός δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή δεν είναι γνωστός, μπορεί η ίδια η υπηρεσία να αναλάβει τα μέτρα απορρύπανσης».

Η Ελλάδα αρνείται την κοινοποίηση πληροφοριών α) από τον Οργανισμό OPCW, β) το πλοίo που μεταφέρει τα χημικά όπλα της Συρίας, γ) το φορέα εκμετάλλευσης της πλωτής μονάδας υδρόλυσης. Αρνείται να δώσει εντολές και οδηγίες, αλλά και σε περίπτωση άρνησής τους να λάβει η ίδια, σε βάρος των υπεύθυνων φορέων που έχουν αναλάβει τη μεταφορά και μεταφόρτωση εντός των διεθνών της υδάτων, τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος θαλάσσιας ρύπανσης.

Υπό αυτό το πρίσμα προσβάλλει το Ελληνικό δίκαιο και το Ενωσιακό κεκτημένο.

δ. Η Σύμβαση για το νομοθεσία των θαλασσών (UNCLOS) της 10ης Δεκεμβρίου 1982, που κυρώθηκε από την χώρα μας με το ν. 2321/1995 (ΦΕΚ A’ 136/1995)

Τα χημικά όπλα της Συρίας που διακομίζονται νοτίως της Κρήτης σκοπίμως δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως απόβλητα, αν και σε κανένα δεν είναι χρήσιμα και κανείς δεν έχει ενδιαφέρον να τα επαναχρησιμοποιήσει. Δεν έχουν σκοπίμως ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, αν και σκοπός ύπαρξής τους είναι η προσβολή της σωματικής ακεραιότητας, η βλάβη της υγείας και η αφαίρεση της ζωής. Δεν έχουν σκοπίμως κατηγοριοποιηθεί σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αν και μεταφέρονται, μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά εντός της Ε.Ε.. Οι παραπάνω παραλείψεις αποσκοπούν στη νομική σύγχιση περί της νομοθεσίας που βρίσκει εφαρμογή: εμπορική πράξη, πολεμική επιχείρηση, ή διακομιδή αποβλήτων;

αα. Εμπορική πράξη

Εφόσον ήθελε κριθεί ότι τα χημικά όπλα και οι πρόδρομες ενώσεις αποτελούν προϊόντα και όχι απόβλητα, τότε βρίσκει εφαρμογή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το «Δίκαιο της Θάλασσας» (Mondego Bay). Στα άρθρα 194 και 235 προβλέπει αφενός την υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και τον έλεγχο της ρύπανσης της θάλασσας και την υποχρέωση των Κρατών για συνεργασία και περαιτέρω ανάπτυξη κανόνων διεθνούς δικαίου που θα εξασφαλίζουν με αντικειμενικό τρόπο την έγκαιρη και κατάλληλη αποζημίωση, σχετικά με τη συνολική ζημία, που προκαλείται από τη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αφετέρου η Συνθήκη απαγορεύει στα μέλη που την υπέγραψαν δραστηριότητες που βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της (μέρος XI Συνθήκης), τους κανονισμούς της Υπηρεσίας, τη νομολογία του International Tribune Law Of the Sea, άλλες διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες και την Αρχή 15 της Διακήρυξης του Ρίο του ΟΗΕ (αρχή της προφύλαξης).

ββ. Πολεμική επιχείρηση

Εφόσον ήθελε κριθεί ότι τα χημικά όπλα και οι πρόδρομες ενώσεις μεταφέρονται στο πλαίσιο πολεμικής επιχείρησης, τότε βρίσκουν εφαρμογή τα άρθρα 30 και 31 της UNCLOS. Μια πολεμική επιχείρηση δεν γίνεται δίχως περιορισμούς. Τα άρθρα 30 και 31 της UNCLOS προβλέπουν ελέγχους και ευθύνη του Κράτους, του οποίου τη σημαία φέρει το σκάφος. Την ώρα που το MV Cape Ray διέρχεται από τα εθνικά ύδατα ενός κράτους, βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 25 της UNCLOS: Το κράτος, από τα ύδατα του οποίου διέρχεται ένα πλοίο με «μη αθώο» φορτίο (not Innocent) μπορεί να πάρει μέτρα ώστε να μην προσβληθούν διεθνείς συνθήκες, ή κινδυνεύσει η ασφάλεια του Κράτους. Την ώρα που το MV Cape Ray βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 33 της UNCLOS: Το κράτος του οποίου τα ύδατα συνορεύουν με τα διεθνή ύδατα μπορεί να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να εμποδίσει κάποια παράβαση σε θέματα, λαθρεμπορίου, οικονομικού εγκλήματος, λαθρομετανάστευσης και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το δίκαιο της χώρας του.
Η Ελλάδα προσβάλλει διατάξεις του Διεθνούς δικαίου όπως αυτές κυρώθηκαν και έγιναν εσωτερικό δίκαιο βάσει του άρθρου 28 Ι Σ διότι παραλείπει να ασκήσει τα δικαιώματα που της δίνουν τα άρθρα 25, 30, 31 και 33 της Συνθήκης UNCLOS σ.σ. με το Ελληνικό δίκαιο για την περιβαλλοντική διακινδύνευση που προκαλεί το φορτίο των χημικών όπλων της Συρίας, καίτοι γνωρίζει πως δεν πρόκειται για ένα «μη αθώο» φορτίο.
ΕΠΕΙΔΗ όλοι εμείς οι Κρητικοί, που υπογράφουμε την παρούσα αναφορά, και ο λαός της Κρήτης που εκπροσωπούμε, διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε την προσωπικότητά μας στο ιστορικό αυτό νησί και θα αντισταθούμε με κάθε μέσο υπό το πρίσμα της ακροτελεύτιας διάταξης του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος ενάντια σε καθένα που επιχειρεί να καταλύσει το Νόμο.

ΕΠΕΙΔΗ υπάρχουν ποινικές ευθύνες από πράξεις και παραλείψεις αναφορικά α) στην εφαρμογή του νόμου 4042/2011 (περιβαλλοντική ευθύνη) και β) την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) σ.σ. με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 107017/28.8.2006 (εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τις παραπάνω ιστορούμενες παραβιάσεις του Διεθνούς, του Ενωσιακού και του Ελληνικού δικαίου.

Κάνουμε επίκληση στην ευαισθησία και στα γρήγορα ανακλαστικά που έχετε επανειλημμένως επιδείξει και ζητούμε να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου αναφορικά στις πράξεις και παραλείψεις σε επίπεδο διαφάνειας της διαδικασίας και λήψης μέτρων πρόληψης από τη διενεργούμενη μεταφορά των χημικών όπλων της Συρίας.

Εφόσον το κρίνετε σκόπιμο να γνωμοδοτήσετε αναφορικά στην υπεροχή της εθνικής μας νομοθεσίας έναντι της Απόφασης του OPCW, που προβλέπει την ανέλεγκτη μεταφορά επικίνδυνων χημικών όπλων μέσα από τα εθνικά χωρικά μας ύδατα.

Ηράκλειο Κρήτης, την 03.04.2014

Για τις Επιτροπές Πρωτοβουλίας κατά της εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο οι εκπρόσωποι των Επιτροπών:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ
• Καλογερής Νίκος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, Φιωτάκη 1 Χανιά, τηλ: 2813400249/6945991299, email: [email protected]
• Πολάκης Παύλος, Δήμαρχος Σφακίων, Αργουλές Σφακίων ΤΚ: 73011, τηλ: 6944384939 email: [email protected]
• Μαλανδράκης Γιάννης, Δήμαρχος Πλατανιά, Γεράνι Χανίων, τηλ: 6977613733, email: [email protected]
• Καλλινίκου Ευαγγελία, Αντιδήμαρχος Γαύδου, Άμπελος Γαύδου ΤΚ:73001, τηλ: 6972515132, email: [email protected]
• Κορναράκης Δημήτρης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Χανίων, Μάρκου Μπότσαρη 68 ΤΚ:73100 Χανιά, τηλ: 2821097686/6977652503, email: [email protected]
• Μπονατάκης Μιχάλης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Γρηγορίου Λαμπράκη Μακρύς Τοίχος Νέας Κυδωνίας Χανίων ΤΚ: 73100, τηλ: 6986779245, email: [email protected]
• Φουράκη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός, Χαλέπας 4 ΤΚ: 73100 Χανιά, τηλ: 6977652503, email: [email protected]
• …………… …………………………..
• …………… …………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• Δερεδάκης Νίκος, Πρόεδρος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου, Κίλελερ 4 Ρέθυμνο, τηλ: 6978200399 email: [email protected]
• Νικολιδάκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς και Γιαμπουδάκη Ρέθυμνο, τηλ: 6974034159 email: [email protected]
• Τσακαλάκης Μανώλης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Παπαναστασίου 3 (ΒΙΟ) ΤΚ:74100 4 Ρέθυμνο, τηλ: 6932252597 email: [email protected]
• Πολιουδάκης Γιώργος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Σφακάκι Ρεθύμνου, ΤΚ: 74100, τηλ: 6932252272 email: [email protected]
• Τρούλης Γιώργος, Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου, Κονδυλάκη 40 Ηράκλειο, τηλ: 6945802754 email: [email protected]
• Καραβιώτης Γιώργος, Πρόεδρος Πρωτοβουλίας Πολιτών Ρεθύμνου για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, Οπλαρχηγού Καπετάν Γαλλιάνου 13 Γαλλου Ρεθύμνου, τηλ: 6978200399 email: [email protected]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Χαρωνίτης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Πρεβελάκη & Γρεβενών, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, τηλ: 2810342520/6972350768, email: [email protected]
• Κυπριωτάκης Ρούσσος, Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Πεζά Ηρακλείου ΤΚ: 70100, τηλ: 2813401141/6944917262, email: [email protected]
• Βαρδάκης Σωκράτης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Δημοκρατίας 10 Ηράκλειο ΤΚ: 71306 τηλ: 2810281981/6944773555, email: [email protected]
• Δαγκωνάκης Γιάννης, Πρόεδρος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, Δημοκρατίας 10, Ηράκλειο ΤΚ: 71306, τηλ: 6979118710, email: [email protected]
• Κουτσουμπού-Παπαδάκη Φωτεινή, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, Βάρνης 31 και Κονδυλάκη Ηράκλειο, τηλ: 2810285752/6948374085, email: [email protected].com
• Συγγελάκης Πολυάνθης, Μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και μέλος της Πρωτοβουλίας ‘’Ένα Καράβι για τη Γάζα’’, Ραυτοπούλου 30 ΤΚ 71305 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ: 2810376386/6978512779, email: [email protected]
• Κατσαμά Ελένη, Δημοσιογράφος ΕΡΑ Ηρακλείου, μέλος ΓΣ ΠΟΕΥ, ΤΘ:146 Βούτες Ηρακλείου, τηλ: 6945556401, email: [email protected]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Πετράκη Πελαγία, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, Τέρμα Πολυτεχνείου Άγιος Νικόλαος, τηλ: 2841340300/6972922201, email: [email protected]
• Πατεράκης Θοδωρής, Δήμαρχος Σητείας, Βαρθολομαίου 9 ΤΚ:72300 Σητεία, τηλ: 2843340507, email: [email protected]
• Κουνενάκης Δημήτρης, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Ρούσσου Καπετανάκη 7 ΤΚ: 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ:2841340100, email: [email protected]
• Μηλιαράς Γιώργος, Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Τζερμιάδο Λασιθίου ΤΚ:72052, τηλ:2844340170, email: [email protected]
• Αναστασάκης Σήφης, Δήμαρχος Ιεράπετρας, Πλατεία Κουνουπάκη 1 ΤΚ:72200, Ιεράπετρα, τηλ: 2842023999, email: [email protected]
• Πεπόνης Μανώλης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, Μίνωος 51, ΤΚ:72100, Άγιος Νικόλαος, τηλ:2841022364, email: [email protected]
• Κακουράκης Γιάννης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Σητείας, Κ. Καραμανλή 4 ΤΚ:72300 Σητεία, τηλ:6972710520, email: [email protected]
• Κριθαράκης Μανώλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Λασιθίου, Ρούσσου Καπετανάκη 2 ΤΚ: 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ:6975308755, email: [email protected]
• Κριθαράκης Μανώλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Νομού Λασιθίου, Ρούσσου Καπετανάκη 2 ΤΚ: 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ:6975308755, email: [email protected]
• Μαντάς Αλέξης, Πρόεδρος Οικολογικής Ομάδας Αγίου Νικολάου, Περιοχή Βα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ