Δίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη στην με Α.Π. 6924/13-3-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι σε εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 4147/2013».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ανέφερε:
«Στις 12 Φεβρουαρίου 2014 κατέθεσα την 6175/12-2-2014 Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι οι οποίες δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί». Στην Ερώτηση έθετα μια σειρά από προβλήματα και ρωτούσα «Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τα προαναφερθέντα προβλήματα;». 

Με τις απαντήσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΚΕ/Φ.2/5506/4-3/2014) και του Υπουργού Εσωτερικών (221/2014/7-3-2014) δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις σε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που ανέφερα στην ερώτηση και τα οποία σχετίζονται κυρίως με τα θέματα του προσωπικού το οποίο ευρίσκεται σε φορέα ο οποίος δεν ασκεί τις αρμοδιότητες της ειδικότητας που κατέχει ο εργαζόμενος. 

Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν από το άρθρο 1 του νόμου 4147/2013 δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του νόμου 3852/2010 που θα μεταβιβαστούν με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.»

Και ερωτούσε τον αρμόδιο Υπουργό εάν θα μεταφερθούν στους Δήμους και πότε οι αρμοδιότητες των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4147/2013 και εάν οι εργαζόμενοι που έχουν μετατάγει και οι οποίοι κατέχουν ειδικότητες σχετικές με τις αρμοδιότητες που δεν έχουν μεταφερθεί, μπορούν να επιστρέψουν στην αρχική τους υπηρεσία και αν ναι με ποια διαδικασία και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Σε περίπτωση που οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν ασκούν αρμοδιότητες για τις οποίες μεταφέρθηκαν επιθυμούν να μεταταχθούν στις Περιφέρειες, όπου και παραμένουν οι σχετικές αρμοδιότητες, αυτό μπορεί να διενεργηθεί με τις κοινές, περί μετατάξεων, διατάξεις, ήτοι το άρθρο 246 του Ν. 3582/2010, όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να ασκηθούν οι απονεμημένες αρμοδιότητες, με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι θα ακολουθηθεί αναλογικά η διαδικασία των μετατάξεων του άρθρου 257 του ιδίου νόμου.

Αναφορικά με το χρόνο έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4147/2013 Υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες θα καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των εν λόγω αρμοδιοτήτων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο ‘‘ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει κατατεθεί στη Βουλή από τις 20-03-2014 και βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας του στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για τη διευθέτηση του ζητήματος…»