Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης εάν αξιοποιηθούν σωστά τα πλεονεκτήματα που διαθέτει. 

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα είναι ο τουρισμός που μπορεί να γίνει ακόμα ισχυρότερο με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες . 

Ο ιατρικός και συνεδριακός τουρισμός είναι δύο εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο ιατρικός τουρισμός είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως . Αναφέρεται στην μετάβαση εντός και εκτός συνόρων ανθρώπων με προβλήματα υγείας προκειμένου να τους παραχθεί ιατρική φροντίδα με σκοπό την πρόληψη, διάγνωση ,θεραπεία και διατήρηση της υγείας τους. Απαιτεί συνεργασία και κοινή προσπάθεια του επιχειρηματία του τουρισμού και του επαγγελματία υγείας (ιατρού, νοσηλευτή). Επίσης απαιτεί υπηρεσίες ενημέρωσης, μεταφοράς , ξενάγησης, εστίασης και διαμονής των τουριστών υγείας σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.

Η Ελλάδα αναμφίβολα πρέπει να θέσει στα πλαίσια της προσπάθειας της για ανάκαμψη , ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους και να διδαχθεί από πρακτικές άλλων χώρων. Ένας τέτοιος στόχος είναι να καταστεί ανταγωνιστικός ιατρικός προορισμός για ταξιδιώτες υγείας. Έχοντας στη διάθεσή της η χώρα μας το υπέροχο μεσογειακό περιβάλλον, το φυσικό πλούτο, το ήπιο κλίμα την παραδοσιακή υγιεινή κουζίνα, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως το παγκοσμίως αναγνωρισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί πραγματικά να σταθεί ανταγωνιστικά και να καταξιωθεί στο χώρο αυτό.• 

Οι προυποθέσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού είναι :

• η ύπαρξη των κατάλληλων ιατρικών υποδομών 
• ,το απαραίτητο και σωστά ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό ,
• οι τουριστικές υποδομές που θα φιλοξενήσουν τους ασθενείς και τα συνοδά μέλη(ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας παροχών ),
• υποδομές για εύκολη πρόσβαση στα νοσηλευτικά ιδρύματα , εξειδικευμένο προσωπικό) καθώς και
• η απαραίτητη προβολή όλων των παραπάνω. 

Οι παράγοντες πουν βοηθούν την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας είναι : 

• Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της
• Το κλίµα της
• Η έντονη διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντό ςπου ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη
• Η υψηλή επισκεψιµότητα της χώρας ως τουριστικού προορισµού
• Ο τρόπος ζωής και διατροφής των κατοίκων της
• Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών
• Η θέση της χώρας
• Η διαθεσιµότητα εξειδικευµένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
• το χαμηλότερο κόστος των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες στις ΗΠΑ και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

Οι κυριότερες κατηγορίες ασθενών που μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα ιατρικού τουρισμού είναι: οι νεφροπαθείς ,οι καρδιοπαθείς και οι καρκινοπαθείς . 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει επίσης μία άλλη κατηγορία που παρουσιάζει επιθυμία να αξιοποιήσει τις ιατρικές δομές της χώρας μας και αυτή είναι άτεκνα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί με την μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποιήσης , μέθοδος που βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν μιλάμε για Συνεδριακό Τουρισμό εννοούμε τον τουρισμό ο οποίος σχετίζεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, εκθέσεων κλπ.
Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο και υψηλής αξίας επιστημονικό δυναμικό, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Οι Έλληνες επιστήμονες, με τις εφευρέσεις, τις καινοτομίες και το ερευνητικό τους έργο πρωταγωνιστούν στη διεθνή επιστημονική κοινότητα

Ο συνεδριακός τουρισμός αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει και σημαντική προσφορά-συμβολή στην οικονομία της χώρας υποδοχής.

Η μέση δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέπτη είναι αρκετά μεγαλύτερη από το μέσο επισκέπτη, αυξάνοντας έτσι το οικονομικό αντικείμενο, το οποίο και ενδιαφέρει περισσότερο.
Μία ιδιαίτερη μορφή συνεδριακού τουρισμού είναι Ο πλωτός συνεδριακός τουρισμός που αποτελεί μια ανερχόμενη τάση στην ελληνική επικράτεια. Σύνεδροι από όλον τον κόσμο διαλέγουν τις καταγάλανες ελληνικές θάλασσες και αναπτύσσουν τη θεματολογία τους στο ιδανικότερο περιβάλλον. Αγκυροβόλια σε όλη τη νησιωτική χώρα παρέχουν υψηλού επιπέδου φιλοξενία και προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδυάσουν την απόλαυση που προσφέρει το επιστημονικό τους πεδίο με την εξερεύνηση της ελληνικής ενάλιας πραγματικότητας.

Θεωρώ ότι η ανάπτυξη του ιατρικού και του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα µας θα συµβάλλει καταλυτικά τόσο στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και επομένως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με την αύξησης της απορρόφησης ντόπιων προϊόντων από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που θα φιλοξενούν τους τουριστες του ιατρικού και συνεδριακού τουρισμού .

Συνεπώς τόσο η πολιτεία όσο και όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της υγείας και του τουρισµού, θα πρέπει να σπεύσουν άµεσα να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα της χώρας μας και να δροµολογήσουν τις κατάλληλες παρεµβάσεις για την προώθηση της ανάπτυξης του ιατρικούκαι συνεδριακού τουρισµού στη χώρα µας.

Μαρίνα Κανακαράκη
Καρδιολόγος
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό "Κρήτη Μπορούμε" του Σεραφείμ Τσόκα.