Εισοδηματικό όριο από τις 6.000 ευρώ ετησίως για άγαμο με κλιμάκωση κατά 1/3 (8.000 ευρώ) για 2 μέλη και μετά κατά 1/6 για τέκνα (σημ 1.000 ευρώ ανά τέκνο) και με όριο τα 10.000 ευρώ για πολύτεκνους αποφασίστηκε στην σημερινή σύσκεψη του ΓΛΚ. Αυτό αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΟΙΚ εξηγώντας ότι συνεχίζεται η επεξεργασία στοιχείων.

Ωστόσο, τίθενται και τεκμαρτά εισοδήματα υπόψη αλλά και κριτήριο περιουσίας: έως 125.000 ευρώ για άγαμο και 250.000 για οικογένειες.

Όσο για το επίδομα, ορίζεται σε 500 ευρώ για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 1/3 (166.7 ευρώ) για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 1/6 (83.3 ευρώ) για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών:

• Το βοήθημα είναι εφάπαξ και καταβάλλεται σε επίπεδο νοικοκυριού.

• Το εισόδημα αναφοράς ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται στη Δήλωση Α21 (συμπεριλαμβάνει τόσο πραγματικά όσο και τεκμαρτά εισοδήματα).

• Ειδικά για τους μακροχρονίως ανέργους που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τον Μάρτιο του 2014, ο ορισμός του εισοδήματος αναφοράς προκύπτει όταν τα εισοδήματα του μακροχρονίως ανέργου από μισθούς και ημερομίσθια μηδενισθούν.

• Η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται ως 1 για τον πρώτο ενήλικα, 1/3 για κάθε άλλο ενήλικα και 1/6 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας έως 24 ετών.

• Το ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται ως το πηλίκο του εισοδήματος αναφοράς διά την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

• Δικαιούχοι του βοηθήματος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοικοκυριά έχουν ισοδύναμο εισόδημα (φορολογική δήλωση 2013) έως 6.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας (ΦΑΠ) έως 125.000 ευρώ για ένα άτομο ή 250.000 για δύο ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Δηλαδή για μια τετραμελή οικογένεια το όριο ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

• Το ποσό του βοηθήματος ορίζεται σε 500 ευρώ για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 1/3 (166.7 ευρώ) για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 1/6 (83.3 ευρώ) για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

• Το βοήθημα παρέχεται μετά από αίτηση - ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου και διασταύρωση των στοιχείων του από τη ΓΓΔΕ.

capital.gr