Δικαίωση βρήκε, οικογένεια  ανέργων δανειοληπτών από τα  Χανιά, με την από 28-02- 2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στο πλαίσιο της Προσωρινής Διαταγής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  αμφότεροι οι δανειολήπτες τυγχάνουν μέλη της, πρόκειται  για δανειολήπτες εκ των οποίων ο σύζυγος είναι ηλικίας 38 ετών, άνεργος, πατέρας ενός ανηλίκου τέκνου  είναι χρεωμένος  σε δύο Τράπεζες (στεγαστικά δάνεια, πιστωτική κάρτα) συνολικής οφειλής 61.193 ευρώ, η δε  σύζυγος  μακροχρόνια άνεργος, ηλίκίας 31 ετών, χρεωμένη  ως εγγυήτρια  στα δάνεια του συζύγου της .

Περιουσιακά στοιχεία  ο σύζυγος διαθέτει

α) μία κατοικία  120 τ.μ κυριότητας κατά 100% στον ίδιο

β) Αγροτεμάχιο  2.330 τ.μ με ελιές

Επίσης διαθέτει ένα Ι.Χ μικρής εμπορικής αξίας και  ένα μοτοποδήλατο.

Η σύζυγος στην κυριότητα της δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο. 

Η εν λόγω οικογένεια δανειοληπτών, δεν έχει εισόδημα λόγω της ανεργίας και των δύο, συντηρείται από τους γονείς τους.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με το υπαρ. 101/2014  πρακτικό, αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Αρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων, αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής  όπου:

1) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό

2) Ορίζει για μια τετραετία μηνιαία δόση 50 ευρώ

3) Ορίζει περίοδο χάριτος τετραετία

4) Μετά  την πάροδο της τετραετίας, υποχρεώνει τον σύζυγο να καταβάλλει, μηνιαία δόση των 100 Ευρώ για τη διάσωση της κατοικίας , μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης

5) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών

6) Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Συμπερασματικά  για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,που επιμελήθηκε την όλη υπόθεση των μελών της, συμβουλευτικά και εξωδικαστικά, θεωρείται μια καλή απόφαση, καθώς διεσώθη η μία και κύρια κατοικία των δανειοληπτών, ορίζεται μία δόση κάτω του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, και έτσι η οικογένεια χωρίς άγχος  και χωρίς την πίεση της πιστώτριας και των ενημερωτικών εταιρειών, συνεχίζει να μένει στην κατοικία τους.