Καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων,  σύμφωνα με την υπ.αριθμ: 3/05-3-2014 απόφαση του Δ.Σ., σε Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Καραϊσκάκη 75, Χανιά.

Θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 με έκθεση ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής.

2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

3. Έγκριση επιβολής εκτάκτου εισφοράς.

4. Εισηγήσεις μελών - προτάσεις.