Τα βασικά επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων ανακοίνωσε η Μarfin Egnatia Bank .

Eπιτόκια Καταθέσεων
Marfin Welcome όψεως Ιδιωτών Έως ΕΚΤ – 0,70%
Salary Plus όψεως Ιδιωτών Έως 5%*
Salary Plus Επιχειρήσεων Έως ΕΚΤ
Marfin Public & Marfin Public με βιβλιάριο
Έως 5.000€ 5,00%-5.001 κ' άνω ΕΚΤ

Απλό Ταμιευτήριο 0%-0,10%
Επενδυτικό Ταμιευτήριο 0%-0,10%
Όψεως Ιδιωτών- όψεως επιχειρήσεων 0%-0,10%
Marfin ταμιευτήριο + υγεία Έως 1.000€ 0,00%-1.001€ κ' άνω 0,20%
Καταθέσεις συναλλάγματος 0% - 0,25%

*2% για μέχρι 1.000€
1.001€ κ' άνω ΕΚΤ λογαριασμοί που ανοίχτηκαν μέχρι 31/03/09

*5% για μέχρι 1.000€
1.001€ κ' άνω ΕΚΤ λογαριασμοί που ανοίγονται μετά από 01/04/09

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6,25%*
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 4,50%*


ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ «MARFIN ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ»
Με επιτόκιο προσαρμοσμένο απόλυτα στα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

MARFIN TRANSFER (μεταφορά οφειλών)
Κυμαινόμενου επιτοκίου Από 8,65%* έως 10,90%*
(επιτόκιο αναφοράς το ΕΚΤ)

MARFIN ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Σταθερού επιτοκίου Από 10,90%* έως 15,40%*

MARFIN ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Κυμαινόμενου επιτοκίου Από 10,40%* έως 14,90%*
(επιτόκιο αναφοράς το ΕΚΤ)

MARFIN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Σταθερού επιτοκίου Από 8,50%* έως 13,00%*

* Το τελικό επιτόκιο του δανείου θα οριστικοποιείται με το πέρας της αξιολόγησης και αποδοχής του αιτήματος του Πιστούχου από την Τράπεζα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται, ενδεικτικά υπόψη, είναι τα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία του Πιστούχου, τα τηρούμενα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. στοιχεία καθώς και η προηγούμενη συναλλακτική συμπεριφορά του Πιστούχου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ «MARFIN GREEN»
MARFIN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Κυμαινόμενου επιτοκίου 9,25%*

MARFIN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ –
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ
Κυμαινόμενου Επιτοκίου 9,25%*

MARFIN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ –
ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Κυμαινόμενου Επιτοκίου 8,75%*

MARFIN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ – ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
Κυμαινόμενου Επιτοκίου 9,50%*

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Στεγαστικά σταθερού επιτοκίου
Σταθερό 2 έτη Από 4,60%
Σταθερό 3 έτη Από 4,60%
Σταθερό 5 έτη Από 5,20%
Σταθερό 10 έτη 5,90%
Σταθερό 15 έτη 6,00%
Στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου Euribor 3M + περιθώριο από 2,60% (ανάλογα με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου)
Φωτοβολταϊκά Δάνεια Euribor 3M + περιθώριο από 3,50%
Δάνειο επισκευών για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας Euribor 3M + περιθώριο από 3,25%


ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (επιτόκια αγορών)
MARFIN BLUE VISA (Classic / Electron) 16,40%*
MARFIN GOLD VISA 15,40%*
MARFIN MASTERCARD STANDARD Από 17,40% έως 14,40%
MARFIN MASTERCARD GOLD Από 16,40% έως 13,40%
MARFIN PLATINUM VISA 14,10%
MARFIN COOL VISA 16,40%
MARFIN Προσφέρω VISA 13,65%
money money ------(n/a)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (επιτόκια ανάληψης μετρητών)
MARFIN BLUE VISA (Classic / Electron) 18,50%*
MARFIN GOLD VISA 17,50%*
MARFIN MASTERCARD STANDARD Από 19,50% έως 16,50%
MARFIN MASTERCARD GOLD Από 18,50% έως 15,50%
MARFIN PLATINUM VISA 15,75%
MARFIN COOL VISA 18,50%
MARFIN Προσφέρω VISA ------(n/a)
money money 14,15%

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου)
Μεταφορά υπολοίπων από άλλες κάρτες (για δύο έτη) 6,95%*

*Όλα τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/75, ήτοι 0,60% για τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων, καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια.