Να συνεχίσει ο ΟΠ.Α.Δ Ηρακλείου να λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ζητεί ο βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης με παρέμβαση του στην Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Μετά την κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ και την ενσωμάτωση του στο Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ σαν αυτοτελή τομέα, για την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας στο Ηράκλειο Κρήτης για την εξυπηρέτηση των πενήντα χιλιάδων ασφαλισμένων Ο.Π.Α.Δ και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ (εν ενεργεία –συνταξιούχων), επιβάλλεται :

Η περιφερική υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ να διατηρηθεί ως ανεξάρτητο τμήμα του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες οι οποίες έχουν κατάλληλες υποδομές και βρίσκονται στο κέντρο του Ηρακλείου.

Να συνεχιστεί η συστέγαση του με τον πρώην Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Να αναγνωριστεί το έργο των εργαζομένων στον ΟΠΑΔ

Ερωτασθε και παρακαλείσθε για τις ενέργειες σας για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων