Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Καλύτερη Διατροφή-Λιγότερα Απόβλητα» η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Απριλίου στο Κ.Α.Μ. (Αρσενάλι) και ώρα 10.00 π.μ.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την διαχείριση τροφίμων, σχετικά με:

- την αγορά τους, ώστε να γίνεται σωστή επιλογή,
- την αποθήκευση τους, ώστε να διατηρούν την ποιότητα και τις ιδιότητές τους,
- την κατανάλωση τους, ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα και χωρίς απώλειες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αποβλήτων.

Η εκπαιδευτική ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Wasp Tool-LIFE 10/ENV/GR/622 με συνδιοργανωτές τον ΕΣΔΑΚ, την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. και την επιστημονική υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης.