Βλέποντας την αναγκαιότητα για συνεργασία, ενότητα, διάλογο, κοινή δράση και ανάπτυξη του πολιτιστικού κινήματος, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Επαρχίας Κισάμου ιδρύσαν ένα ενιαίο φορέα με την ονομασία ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ(ΕΠΟΦΕΚ) .

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:

"Μια τέτοια ομάδα μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει, να προτείνει και να διεκδικεί με τεκμηριωμένες προτάσεις και αξιόπιστα επιχειρήματα από τις κυβερνήσεις, τις περιφέρειες και τους δήμους την επαναφορά του πολιτισμού στο κέντρο κάθε τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτικής.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και οι συναντήσεις με τους υποψηφίους Δημάρχους των Δήμων Κισάμου και Πλατανιά οι οποίες έγιναν στις 27/3/2014 και 3/4/2014 αντίστοιχα , διεκδικώντας για τους πολιτιστικούς συλλόγους τα αυτονόητα και παράλληλα την εφαρμογή μιας πολιτιστικής πολιτικής με κέντρο τον πολιτισμό και με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις των υποψηφίων Δημάρχων στο ερωτηματολόγιο από την ιστοσελίδα της ΕΠΟΦΕΚ www.epofek.gr (ερωτηματολόγιο, βίντεο, ηχογράφηση ,απομαγνητοφώνηση)"