Με σκοπό την συνεργασία των ερευνητικών φορέων της Κρήτης και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για θέματα αλιείας, σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης. Η σύσκεψη με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιας για θέματα πρωτογενή τομέα, Θεανώς Βρέντζου πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας) στις Γούρνες.

Ειδικότερα εξετάστηκε η πρόταση για την δημιουργία ενός συμβουλίου (πλατφόρμας) Θαλάσσιας Πολιτικής στο οποίο θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς – υπηρεσίες ( Ερευνητικά Ιδρύματα, Επαγγελματίες του κλάδου) και θα εξετάζει θέματα-προβλήματα που αφορούν στον τομέα αλιείας στο νησί, προκειμένου να εισηγείται σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, για την αντιμετώπιση τους.

Επίσης όπως τονίστηκε θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ , Υπηρεσιών Αλιείας, αλιέων για την υλοποίηση ενός προγράμματος παρακολούθησης των ιχθυοαποθεμάτων της Κρήτης σε σχέση με τα «εισβολικά» υδρόβια είδη όπως είναι ο λαγοκέφαλος.

Όπως δήλωσε η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου «Συγκαλέσαμε τη σημαντική αυτή σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων γιατί τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Η Περιφέρεια Κρήτης πρόκειται να στηρίξει τις προτάσεις που θα υποβάλλει η επιστημονική κοινότητα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με ένα και μοναδικό στόχο, την ανάπτυξη της αλιείας στο νησί».

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης, του Κτηνιατρικού Εργαστήριου Ηρακλείου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Τροφίμων, από το ΕΛΚΕΘΕ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.