Από τις Υπηρεσίες του τέως ΟΠΑΔ, θα γίνεται η αντιμετώπιση των περιστατικών που δεν θα επιδέχονται αναβολή (νοσηλεία, μετακίνηση εκτός Ελλάδος, κλπ), και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετάπτωσης, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όλες οι υποθέσεις θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Ιδρύματος.

Μετά την κατάργηση του ΟΠΑΔ το σύνολο του προσωπικού του, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για ένα μήνα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου θα μεταφερθεί σε οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται πως η χθεσινή απόφαση του υπουργού Εργασίας προβλέπει ότι βγαίνουν σε διαθεσιμότητα 241 υπάλληλοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) από τις 7/4/2014 και θα παραμείνουν για ένα μήνα αφού μετά θα μεταφερθούν στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι οι υπάλληλοι του ΟΠΑΔ παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και εν συνεχεία μετατάσσονται / μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. 

Στους ανωτέρω υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

newpost.gr