Συνάντηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη με εκπροσώπους των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με θέμα την κινητικότητα του συνόλου των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών οι οποίοι κινδυνεύουν με απόλυση. Άμεσα ο Ηρακλειώτης Βουλευτής προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία όπως επισημαίνει «οι εργαζόμενοι αυτοί ανήκουν στην πλέον ευπαθή ομάδα των 50 ετών και άνω. Συνεπώς, πρόκειται επομένως για μέγιστο κοινωνικό ζήτημα που χρίζει άμεσης λύσης.»

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Λ. Αυγενάκης: «στο πλαίσιο κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της και την ένταξή τους σε πρόγραμμα κινητικότητας, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην καταστεί δυνατή η μετάταξη του συνόλου των εν λόγω υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε υπηρεσίες Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Το γεγονός αυτό θα έχει ως συνέπεια, εφόσον δεν υπάρξει ρύθμιση του ζητήματος, να λυθεί στις 23 Μαϊου 2014 η υπηρεσιακή και εργασιακή σχέση των εν λόγω υπαλλήλων και να καταστούν άνεργοι.»

Σημειώνεται δε ότι «ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών είναι μικρός, με αξιοσημείωτη και πολύτιμη ωστόσο εμπειρία στην άσκηση ελεγκτικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, η οποία δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Την ίδια στιγμή υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ως προς τη στελέχωση των υπηρεσιών της που ασκούν τέτοιου είδους αρμοδιότητας, ιδίως σε πεδία όπως ο έλεγχος των λαϊκών αγορών και ο αγορανομικός έλεγχος γενικότερα.»

«Ο αριθμός των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που κινδυνεύουν άμεσα με απόλυση, είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο όσων υπηρετούσαν πριν την κατάργηση του κλάδου. Στην Κρήτη εκτός πινάκων βρίσκονται 10 εργαζόμενοι επί συνόλου 200 και πλέον (8 στο Νομό Ηρακλείου και 2 στο Νομό Χανίων). Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτοί ανήκουν στην πλέον ευπαθή ομάδα των 50 ετών και άνω, με ικανότητες και εμπειρίες υπερπολύτιμες για τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται επομένως για μέγιστο κοινωνικό ζήτημα που χρίζει άμεσης λύσης. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών και πρόωρης συνταξιοδότησης αυτών που μένουν εκτός και είναι κοντά στο όριο συνταξιοδότησης.»