Σύμβαση, προϋπολογισμού μελέτης 265.000€, για τη βελτίωση της υποδομής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης η Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αρκαλοχωρίου «Αναγέννηση», κα. Ελμίνα Μαθιουδάκη και ο προπονητής κ. Μιχάλης Καλαϊτζάκης.

Συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά στο έργο «Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα αθλοπαιδιών του κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου του Ν. Ηρακλείου». Μάλιστα, ήδη αυτό το διάστημα ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκτελεί πρόσθετες εργασίες συντήρησης του χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου, με μελέτη και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας πρόκειται να προβεί σε εργασίες βελτίωσης της υποδομής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου, στο πλαίσιο και της εγκεκριμένης μελέτης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι:

1) Κατασκευή ξύλινου δαπέδου.
2) Κατασκευή μεταλλικών ραμπών.
3) Αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση και κατασκευή νέων διαφώτιστων κυψελωτών πάνελ.
4) Προσαρμογή θυρών (ξύλινων ή μεταλλικών).
5) Εγκατάσταση ηλεκτροακουστικού συστήματος.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε διάστημα έξι μηνών, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2014.