Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές και παρέχει χρήσιμες συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών.

Τι πρέπει να προσέξουμε

- Αγοράζουμε τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της τοπικής αγο-ράς.
- Αγοράζουμε κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτεθειμένο σε σκόνη και μικρόβια.
- Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου από τον οποίο προμηθευόμαστε τρόφιμα
- Εξετάζουμε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων (Υγειονομική Ταυ-τότητα).

Τι πρέπει να προσέξουμε στην αγορά αμνοεριφίων

- Σφραγίδες – Επισήμανση των προϊόντων ( Υγειονομική Ταυτότητα αυτών).
- Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας έχει χρώμα «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανούν) ή ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα.
- Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.
- Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημι-μόρια του.
- Τα σπλάχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί να μη φέρουν οζί-δια και κύστεις.
- Αν επιλεγούν καταψυγμένα κρεατοσκευάσματα, δεν πρέπει να έχουν απο-ψυχθεί.
- Αν επιλεγούν συκωταριά και έντερα δεν πρέπει αυτά να παρουσιάζουν μετα-βολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στη σκόνη και τα έντομα, τα οποία δρουν ως μεταφορείς μολυσματικών ασθε-νειών.
- Αν επιλεγεί κατεψυγμένη συκωταριά, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή ημερομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Τι πρέπει να προσέξουμε στην αγορά αυγών


- Θα πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα το διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Οι προβλεπόμενες ενδείξεις (πέραν εκείνων που υπάρχουν στο κέλυφος του αυγού) περιλαμβάνουν:
- Τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου,
-Την κατηγορία ποιότητας και βάρους,
- Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά την η-μερομηνία ωοτοκίας είναι το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα).
- Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των ορθών ενδείξεων στη συσκευασία του, όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.
- Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο ή μη φυσιολογι-κό κέλυφος.
- Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε αυγά με κηλίδες αίματος, ή με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.
- Για την καλή συντήρηση των αυγών, δεν πρέπει να τα πλένουμε, αλλά να τα διατηρούμε σε δροσερό χώρο.
Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την προμήθεια σοκολατένιων αυγών
- Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά την συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημείο πώλησης τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατέ-νιων αυγών. Αν αυτά περιέχουν παιχνίδια μικρών διαστάσεων μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή αυτοτραυματισμό σε παιδιά μικρής ηλικίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (π.χ σοκο-λάτα γάλακτος, σοκολάτα υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις βαφές των αυγών


- Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Για τη διακοσμητική χρώση των αυ-γών προτείνεται πρώτα η αργή θέρμανση «σε σιγανή φωτιά» και ο βρασμός των αυγών, ώστε να μη σπάσουν. Αφού ολοκληρωθεί ο βρασμός, τα αυγά αφήνονται μέχρι η θερμοκρασία τους να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλ-λοντος και επιθεωρούνται για πιθανά σπασίματα.

Προτείνεται να βάφονται μόνο όσα αυγά έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό και να ακολου-θούνται προσεκτικά οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες βαφής αυγών.
Παρακαλούνται, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλλη-λων, αλλοιωμένων τροφίμων, να ενημερώνουν άμεσα της αρμόδιες Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Τέλος η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και οι συναρμόδιες με αυτή Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα την προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας θα εντείνουν τις Υγειονομικές Επιθεωρήσεις σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.