Στο παρά πέντε της επίσημης έναρξης της προεκλογικής περιόδου και χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, ο Υπουργός Εσωτερικών κ.ΜΙχελάκης, «πέρασε» από την Βουλή νόμο με τον οποίο μπορούν να διπλασιασθούν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι !!

Πρόκειται για τον νόμο-σκούπα υπο τον τίτλο «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» που ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 10/4 και τον οποίο παρουσιάζει ολόκληρο το Flashnews.gr εδώ.

Συγκεκριμένα μεταξύ των δεκάδων άρθρων στο άρθρο 24 παράγραφος 4 γράφει:

« Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Τους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο τουλάχιστο µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό (100%).»

Υπενθυμίζεται πως το άρθρο που τροποποιήθηκε έγραφε:

«2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις.»

Δηλαδή και με απλά λόγια στους συνδυασμούς οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι ακόμη και διπλάσιοι από τις έδρες.

Στα τυφλά ο σχεδιασμός των συνδυασμών

Όμως, αν και έχουμε φτάσει λίγο πριν την προθεσμία για επίσημη κατάθεση των συνδυασμών στα Πρωτοδικεία, το Υπουργείο Εσωτερικών ακόμη δεν έχει εκδόσει την απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των εδρών των εκλογικών περιφερειών των Δήμων βάση της απογραφής του 2011.

Έτσι οι αρμόδιοι περι των εκλογικών από τους συνδυασμούς,ουσιαστικά προσπαθούν με αυτοσχεδιασμούς να υπολογίσουν τις έδρες προκειμένου να καταρτίσουν τις λίστες με τους υποψήφιους συμβούλους.

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]
r