Τους 105 πρώτους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού "Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 Ενωμένοι Χανιώτες" , παρουσίασε το μεσήμερι ο επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων κ.Άρης Παπαδογιάννης.

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, ο κ.Παπαδογιάννης πριν την παρουσίαση των υποψηφίων αναφέρθηκε συνοπτικά στις βασικές αρχές και θέσεις του συνδυασμού.

Μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής: "Θέλουμε ένα δήμο μαχητικό και διεκδικητικό απέναντι στην όποια κεντρική εξουσία, όταν και όποτε αυτή αντιστρατεύεται στα συμφέροντά του.
Συμμετοχικό και συλλογικό και όχι δημαρχοκεντρικό, με αποκεντρωμένες εξουσίες, απευθείας στα τοπικά συμβούλια, συνοδευόμενες από πόρους, μέσα και ανθρώπινο
δυναμικό.
Θέλουμε ένα δήμο με υπηρεσιακή δομή που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του δημοτικού έργου, με εργαζόμενους που θα έχουν την
στήριξη και την προστασία της δημοτικής αρχής.Θέλουμε ένα δήμο με μέριμνα διεκδίκησης, διαφύλαξης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Ρυθμιστή και καθοδηγητή της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, με
μόχλευση της τουριστικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας....
Θέλουμε μια δημοτική αρχή κοντά στον δημότη και στα καθημερινά του προβλήματα. Πρόθυμη να λογοδοτεί στην κοινωνία, παρούσα στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης
και στα κέντρα λήψης ή επηρεασμού των αποφάσεων.

   

Θέλουμε μια δημοτική αρχή που θα μπορέσει να φρενάρει τις συνέπειες της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο και τις οικογένειές μας. Να παλεύει για δομές
κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσεις προστασίας των ανέργων, των αδύναμων και ευπαθών συμπολιτών μας. Να κτίσουμε από κάτω το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης του δήμου μας.
Θέλουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που θα χαράζει πολιτικές και δράσεις ανάπτυξης του τόπου. Που θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς
φορείς και τις παραγωγικές τάξεις."
Οι πρώτοι 105 υποψήφιοι του συνδυασμού