Φόρο 26% από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο, σαν να ήταν επιχείρηση, θα πληρώνουν ακόμα και οι συνταξιούχοι, αν κάνουν εξαιρετικά μεγάλες χρηματιστηριακές κινήσεις. Με τον νέο Κώδικα Φορολογίας, ένας επενδυτής σε αγορές τίτλων (όπως π.χ. το χρηματιστήριο) θεωρείται επιτηδευματίας και φορολογείται για το εισόδημα που αποκομίζει από τους τίτλους, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Από φέτος κάθε εισόδημα φορολογείται ανάλογα με την πηγή του ξεχωριστά, και δεν αθροίζεται στην κλίμακα φόρου ανά φορολογούμενο (φυσικά πρόσωπα-επιχειρήσεις). Για τους επενδυτές προέκυπτε ερώτημα μέχρι ποιο ύψος κερδών ή περιουσίας θα φορολογούνται σαν απλοί μισθωτοί. Αυτό ξεκαθαρίζει με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης, σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά σαν επιχειρηματίας εφόσον:

α) πραγματοποίησε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές, συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, ανά τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων και

β) η αξία χαρτοφυλακίου των τίτλων του, δηλαδή καταθέσεις μετρητών συν τίτλους, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

Εφόσον ο φορολογούμενος πληροί αθροιστικά όλα αυτά τα κριτήρια, οι συναλλαγές του που σχετίζονται με την κινητή περιουσία του εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Γ΄ («ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»), δηλαδή το κέρδος που προκύπτει από αυτές τις δραστηριότητες φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ.

Ο αριθμός και η αξία συναλλαγών, καθώς και η αξία χαρτοφυλακίου (ως το υπόλοιπο κατατεθειμένων μετρητών συν την αξία των τηρούμενων τίτλων), καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών και τήρησης χαρτοφυλακίου των τίτλων του φορολογούμενου, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυμα κατά την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών προς το φορολογούμενο.

protothema.gr