Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη», φιλοξένησε στο Ηράκλειο την 5th Συνάντηση της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Λατώ» με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 εκπροσώπων περιφερειών, δήμων, αναπτυξιακών εταιριών και πανεπιστημίων από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία. 

Το “MMWD” είναι στρατηγικής σημασίας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Έχει διάρκεια 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Στο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι με συντονιστή την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εργαλείων πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των πόλεων και των περιφερειών της Νοτιανατολικής Ευρώπης και την αντιμετώπιση των συνεπειών των σημερινών δημογραφικών μεταβολών που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εγχώριες και διεθνείς μετακινήσεις πληθυσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων εκείνων που συμμετέχουν στη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην καθιέρωση μιας πλατφόρμας διακρατικού διαλόγου και συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος της πλατφόρμας είναι ο εντοπισμός κοινών πεδίων συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και άλλων φορέων της περιοχής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Η 5η συντονιστική και επιστημονική συνάντηση των εταίρων εστίασε κυρίως σε θέματα που άπτονται της προώθησης του διακρατικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους στην ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών, της κατασκευής σεναρίων πολιτικής με ορίζοντα το 2020 και της πιλοτικής αξιοποίησης τους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα συγκεντρώσει όλη την επιστημονική γνώση που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του έργου: www.migration4growth.eu .