Ποσό που ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ έχασε το ελληνικό ΑΕΠ μέσα σε τρία χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το μεσημέρι η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της χώρας το 2010 ήταν 222 δισ. ευρώ ενώ το 2013 είχε μειωθεί στα 182 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει επίσης, το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2013 διαμορφώθηκε στα 23,1 δισ. ευρώ ή στο 12,7% του ΑΕΠ ενώ το ενοποιημένο χρέος της κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του έτους ανήλθε στα 318,7 δισ. ευρώ ή στο 175,1% του ΑΕΠ.

megatv.com