Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και στο επίκεντρο των ανατροπών βρίσκονται κύριες και επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, ασφαλιστικές εισφορές και προνοιακά επιδόματα.

Σύμφωνα με το Έθνος, οι επερχόμενες αλλαγές -που πρέπει να υλοποιηθούν ώς τον Ιανουάριο του 2015- σκιαγραφούνται και στην έκθεση αξιολόγησης προόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι αλλαγές που δρομολογούνται είναι:

  • Μείωση επικουρικών συντάξεων στο ΕΤΕΑ (ταμείο μισθωτών) την 1η Ιουλίου.
  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από 1ης Ιουλίου.
  • Ψαλίδισμα μερισμάτων σε όσα Ταμεία έχουν οικονομικά προβλήματα.
  • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015 στο Δημόσιο και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Μείωση επικουρικών συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015 σε όσα Ταμεία παρουσιάζουν οικονομικό κενό.
  • Μείωση εφάπαξ σε όσα Ταμεία πρόνοιας υπάρχουν ελλείμματα.
  • Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε όσους έχουν υψηλή σύνταξη.