Υπερκοστολογημένο κατά 10 δισ. ευρώ βρήκε το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2012 -2015 η τρόικα, επιβάλλοντας στο υπουργείο Οικονομικών να το αναθεωρήσει και να το εμπλουτίσει με πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 4% του ΑΕΠ.
 

Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση των τελευταίων ημερών τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσαν πως τα μέτρα δημοσιονομικής εξοικονόμησης ύψους 26 δισ. ευρώ που ενέταξε η κυβέρνηση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής δεν επαρκούν, καθώς σε πλήρη ανάπτυξη θα οδηγούσαν σε μείωση του ελλείμματος κατά 16 δισ. ευρώ και όχι σε προσαρμογή 26 δισ. ευρώ.

Οι αποκλίσεις οφείλονται στο ότι πολλές εκ των παρεμβάσεων ήταν διπλοεγγεγραμμένες, δηλαδή περιλαμβάνονταν στο σχεδιασμό περισσότερων του ενός υπουργείων. Η διαπίστωση αυτή αφορούσε κυρίως τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Ακόμη, η τρόικα θεώρησε πως η αλλαγή του μακροικονομικού σεναρίου δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες στο σκέλος των εσόδων, κα ζήτησε πρόσθετες παρεμβάσεις στο σκέλος της φορολογίας.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις που συνεχίσθηκαν έως και αργά το βράδυ της Τρίτης τα στελέχη της τρόικας και του υπουργείου Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία για τα 6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 10 δισ. ευρώ που αναζητούνται για την κάλυψη της τρύπας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τα μέτρα αυτά που αντιστοιχούν στο 2,5% του ΑΕΠ αναμένεται να εξασφαλισθούν από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την επαναξιολόγηση των κοινωνικών επιδομάτων, την μείωση των ελλειμμάτων των κοινωνικών φορέων, την περαιτέρω μειωση των δαπανών των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και από εξοικονομήσεις στον χώρο της υγείας.

in.gr