Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κας Λιονή Μαρίας και του αρμόδιου για θέμα Πολιτικής Προστασίας, περιφερειακού σύμβουλου κ. Χνάρη Μανωλη, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνου με αντικείμενο την προετοι-μασία των φορέων και υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές.

Τονίστηκε η σημασία της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών μέσω ενημέρωσης του κοι-νού, ο έγκαιρος εντοπισμός της εκδήλωσης πυρκαγιάς, μέσω εκτέλεσης περιπολιών από τους εμπλεκόμενους φορείς και εθελοντικές ομάδες, καθώς και η έγκαιρη διάθεση των περισσότερων δυνατών μέσων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιχειρεί για την κατάσβεση αυτής. Διαπιστώθηκε η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε μέσα και προσωπικό, και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των διαπιστωμένων προβλημάτων.

Η συνεδρίαση έκλεισε με την ευχή η ερχόμενη αντιπυρική περίοδος ( 1η Μάϊου – 31 Οκτωβρίου) να χαρακτηρισθεί από λιγότερες πυρκαγιές από την περσινή, και με την βεβαιότητα ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πράξουν τα μέγιστα για την αντιμετώπισή τους.