Ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε σήμερα δύο περιληπτικές διακηρύξεις για την μίσθωση κατάλληλων κτισμάτων με σκοπό τη μεταστέγαση τριών νηπιαγωγείων.

Πρόκειται για τα 26ο και 35ο καθώς και το 6ο Νηπιαγωγεία, για τη μεταστέγαση των οποίων υπάρχουν ήδη αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Ειδικότερα, σ’ ό,τι αφορά στα δύο πρώτα νηπιαγωγεία και σύμφωνα με τη διακήρυξη, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των Πατελών, να έχει συνολικό εμβαδό περίπου 270 τ.μ. και να διαθέτει αύλειο χώρο.

Όσον αφορά στο 6ο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τη διακήρυξη, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του ήδη υφιστάμενου, να έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 220 τ.μ. και να διαθέτει, επίσης, αύλειο χώρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου σε διάστημα 20 ημερών από τη δημοσίευση των διακηρύξεων.

Flashnews.gr