Πραγματοποιήθηκε στις 15/04/2014 η Δημοπρασία του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Δρόμων στην περιοχή Τοπικών Κοινοτήτων Μουρνιών, Γδοχίων, Ρίζας, Μύρτου, Ανατολής του Δήμου Ιεράπετρας. Από την διαδικασία της δημοπρασίας αναδείχτηκε «προσωρινός Ανάδοχος» και μετά την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού θα υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα έργο βελτίωσης του τοπικού δικτύου των ανωτέρω κοινοτήτων με Π/Υ 150.000€. Η βελτίωση θα γίνει με τσιμεντοστρώσεις στους υφιστάμενους δρόμους και το συνολικό μήκος οδοστρωσίας κατανέμεται ίσα μεταξύ των ανωτέρω κοινοτήτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους οικονομικούς πόρους του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και η μελέτη του έργου συντάχθηκε από κοινού με τον Δήμο Ιεράπετρας.

“Μετά την εκτέλεση του έργου που θα είναι άμεση, αναμένεται σημαντική βελτίωση του οδικού δικτύου των συγκεκριμένων κοινοτήτων η οποία θα αποφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής” σχολίασε η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη.