Υπογράφτηκε στις 16 Απριλίου από τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελαγία Πετράκη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΤΟΕΒ και της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να εκτελεστεί το έργο της Ανόρυξης Γεώτρησης στη θέση «Παπαδιά».

Στην συνέχεια η Σύμβαση θα αποσταλεί για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Η προγραμματική σύμβαση υπογράφεται μετά από την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75.000€ και χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης.
Προβλέπεται η ανόρυξη γεώτρησης βάθους 240μ για να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.

«Το έργο της ανόρυξης της εν λόγω γεώτρησης αφορά σε ένα χρόνιο αίτημα των κοινοτήτων της Καλαμαύκας και με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του μπαίνει σε τροχιά άμεσης υλοποίησης» σχολίασε η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Πελαγία Πετράκη.