Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Ηρακλείου ενημέρωνει "τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, των οποίων η χορήγηση του επιδόματος έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση γνωμάτευσης από την επιτροπή του ΚΕΠΑ, ότι το Τμήμα Εφαρμογής επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ολοκληρώνει την πιστοποίηση των στοιχείων των επιδοτούμενων της Υπηρεσίας μας που δικαιούνται παράταση του προνοιακού τους επιδόματος (σχετ. Ν.4237/14 ΦΕΚ 36Α/12-2-2014).

Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν αναδρομικά το προνοιακό επίδομα που ανεστάλη.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν ατομικά, σχετικά με την εξάμηνη (ή και πέραν του εξαμήνου) αναδρομική καταβολή του προνοιακού τους επιδόματος, για να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες."