Νέες τέσσερις ελπιδοφόρες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής χαρίζουν oi αντίστοιχες δικαιώσεις σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες τυγχάνουν μέλη της.

Συγκεκριμένα:

Πρώτη απόφαση

Δανειολήπτρια ξενοδοχοϋπάλληλος, χρεωμένη σε τρεις Τράπεζες, με δάνεια ( καταναλωτικά στεγαστικό πιστωτικές κάρτες) συνολικής χρέωσης 51.353,04 ευρώ προσέφυγε στο νόμο "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών " τον γνωστό ως νόμο Κατσέλη βρίσκοντας την προσδοκώμενη ανάσα.

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει :

α) σπίτι 48,62 τ.μ
β)Οικόπεδο 125,58 τ.μ
και γ) ένα αυτοκίνητο

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με το υπαρ. 101/2014 πρακτικό του και αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων ,αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:

1)Διασώζει την κύρια κατοικία της δανειολήπτριας από πλειστηριασμό
2)Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 270 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4)Υποχρεώνει την δανειολήπτρια μετά την πάροδο της πενταετίας να καταβάλλει , μηνιαία δόση των 270 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας , μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5)Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
6)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Δεύτερη απόφαση

Οικογένεια δανειοληπτών ,με χρέη 90.334,72 ευρώ, σε δύο πιστώτριες Τράπεζες.

Περιουσιακά στοιχεία έχουν κατοικία κατά 50% έκαστος, ένα αυτοκίνητο. μετοχές, ένα μηχανάκι.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την ημερ 21-03/2014 πρακτικό του ,αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων ,αποφάσισε την χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:

1 )Διασώζει την κύρια κατοικία των δανειοληπτών από πλειστηριασμό
2)Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 400 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4)Μετά την πάροδο της πενταετίας υποχρεώνει τους δανειολήπτες να καταβάλλουν , μηνιαία δόση συνολικά και οι δύο, των 400 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας , μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5)Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών
6)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
Δηλ. στην δεκαετία η οικογένεια θα έχει καταβάλλει το ποσό των 48.000 ευρώ
.
Τρίτη απόφαση

Δανειολήπτης (Επιχείρηση Επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων) με δάνεια ,από τρις Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης 97.154,97 ευρώ, μη μπορώντας να ανταποκριθεί στις δόσεις του, προσέφυγε στο Νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010) μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αιτώντας ρύθμιση.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με το με ημερ 10-04 -2014 πρακτικό του ,αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων ,αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:

1)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των δανειοληπτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2)Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών και σε βάρος των δανειοληπτών
3) Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
4)Ορίζει για δύο χρόνια μηνιαία δόση 50 Ευρώ και επανεξέταση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης.

Τετάρτη απόφαση

Δανειολήπτης (μικρο έμπορος) με χρέος σε δύο πιστώτριες Τράπεζες συνολικού ύψους χρέωσης 24.526,21 ευρώ δικαιώθηκε με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων στα πλαίσια Προσωρινής Διαταγής

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την ημερ 21/03/014 πρακτικό ,αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων ,αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:

1)Διασώζει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό
2)Ορίζει για μια πενταετία μηνιαία δόση 130 ευρώ
3) Ορίζει περίοδο χάριτος πενταετία
4)Μετά την πάροδο της πενταετία, υποχρεώνει τον δανειολήπτη να καταβάλλει , μηνιαία δόση των 130 Ευρώ για την διάσωση της κατοικίας , μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης
5)Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών σε βάρος των δανειοληπτών
6)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,που επιμελήθηκε και τις εφτά υποθέσεις των μελών της, συμβουλευτικά και εξωδικαστικά, θεωρούνται αποφάσεις ελπιδοφόρες αφού , σταματούν τα διωκτικά μέτρα των Τραπεζών, σώζονται τα περιουσιακά στοιχεία αυτών, αλλά κυρίως σε όλες τις αποφάσεις στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής σώζεται από πλειστηριασμό η κύρια κατοικία.