Στο ιδιαίτερα σημαντικό, συμβολικά και ουσιαστικά, γεγονός ότι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν στο δ.σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, προστέθηκε η διάθεση που εξέφρασαν να συνεργαστούν με τη δημοτική αρχή των Χανίων για μια σειρά μεγάλα ζητήματα της πόλης και των περιαστικών δημοτικών ενοτήτων, που άπτονται της επαγγελματικής τους κατάρτισης και εμπειρίας. Αυτό διαπιστώθηκε στο πλαίσιο συνάντησης του προέδρου και μελών του δ.σ. του ΣΑΧ, Γιώργου Καλλιγέρη με μέλη και τον επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Πρώτα ο άνθρωπος», Γιάννη Σαρρή.

Για άλλη μια φορά τέθηκε το ζήτημα του παραγκωνισμού των επιστημονικών φορέων της πόλης και το μέχρι σήμερα έλλειμμα συνεργασίας και συντονισμού των υπηρεσιών του δήμου μαζί τους, όσον αφορά αδειοδοτήσεις, μελέτες και συμβάσεις για μεγάλα έργα της πόλης. Ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα ανορθολογική ακολουθία στην προκήρυξη έργων, αναθέσεις έργων χωρίς τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ημιτελή έργα, αστικά κενά που χάσκουν μέσα στην πόλη.

Με έμφαση συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα των ελεύθερων και εγκαταλελειμμένων δημόσιων χώρων και η δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν για τους κατοίκους. Δυναμική που διερευνάται και περιγράφεται και στο πλαίσιο της ομάδας πρασίνου του ΣΑΧ που καταγράφει τους χώρους πρασίνου της επικράτειας του δήμου και μελετά τις δυνατότητες ανάδειξης ή ενοποίησης τους ώστε να είναι προσβάσιμοι και χρήσιμοι για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Ωστόσο, ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε από τη συζήτηση -και επιβεβαιώνεται συχνά και στην πράξη και στο πλαίσιο των συναντήσεων με φορείς της πόλης- είναι το έλλειμμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και συνολικού οράματος για την πόλη και τον πολιτισμό από την πλευρά της μέχρι σήμερα δημοτικής αρχής. Με αποτελέσματα ορατά και επώδυνα για τον καθένα μας, όπως, εν προκειμένω, η εξουδετέρωση του κεντρικής σημασίας για τον ιστορικό και πολιτιστικό ιστό της πόλης Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Ένας θεσμός που θα μπορούσε να είναι κέντρο ενός σχεδιασμού για την τοποθέτηση της πόλης στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη, αποψιλώθηκε, συμπτύχθηκε με άλλες δημοτικές αρμοδιότητες και απαξιώθηκε, αφού πρώτα είχε εκπαραθυρωθεί και η συμμετοχή του ΣΑΧ στην αξιοποίηση και τη διαχείριση του.

Τέλος, ο υποψήφιος δήμαρχος Χανίων, Γιάννης Σαρρής δεσμεύθηκε ότι θα πορευτεί στην κατεύθυνση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, της συνεργασίας με τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης και του συντονισμού του δυναμικού του δήμου, στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για την ανάπτυξη της πόλης και την ευημερία των πολιτών.